Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Rímskokatolíkov ubúda! Za rok 2021 klesol ich počet o státisíce

cross-2598303_1280 K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku takmer 3,039 milióna obyvateľov s rímskokatolíckym vyznaním, čo predstavuje 55,8 percenta (ilustračné foto). Foto: pixabay.com

SLOVENSKO – V roku 2021 klesol počet rímskokatolíkov o 9,2 percenta, ide o pokles o takmer 308,8-tisíca obyvateľov. K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku takmer 3,039 milióna obyvateľov s rímskokatolíckym vyznaním, čo predstavuje 55,8 percenta.

Druhým najpočetnejším vyznaním bolo evanjelické – 286,9-tisíca obyvateľov (5,3 percenta). Ich podiel medzicenzovo klesol o 0,6 percentuálneho bodu, v počte zaznamenali pokles o 9,3 percenta a teda 29,3-tisíca obyvateľov. Treťou najpočetnejšou skupinou boli gréckokatolíci – 218,2-tisíca obyvateľov, čo predstavuje štyri percentá. Gréckokatolíci v roku 2021 tak zaznamenali mierny nárast, ich podiel sa medzincenzovo zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu a počet vzrástol o 5,5 percenta. Ide o nárast o takmer 11,4-tisíca obyvateľov.

V roku 2021 uviedlo 1,296 milióna obyvateľov (23,8 percenta), že sú bez náboženského vyznania. Podiel týchto obyvateľov sa medzicenzovo zvýšil o 10,4 percentuálneho bodu na hodnotu 23,8 percenta a ich počet vzrástol o 78,7 percenta. Predstavuje to nárast o 570,8-tisíca obyvateľov. Údaje vyplývajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

Počet aj podiel rímskokatolíkov narástol v priebehu rokov 1921 a 1930. Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder, najvyšší počet veriacich mala rímskokatolícka cirkev, keď sa k nej hlásilo takmer trištvrte obyvateľstva, čo predstavuje 71,1 percenta. Zastúpenie rímskokatolíkov sa za desať rokov zvýšilo na 71,7 percenta s prírastkom počtu veriacich 256-tisíc. Počet sa viac ako strojnásobil v prípade pravoslávnych veriacich.

Štruktúra obyvateľstva z pohľadu náboženstva sa výrazne zmenila po druhej svetovej vojne. „Najvýraznejšie zmeny sa prejavili pri židovskom náboženstve, keď počet veriacich, ktorí sa prihlásili k židovskému náboženstvu v porovnaní s rokom 1930, klesol dôsledkom deportácie židovského obyvateľstva takmer o 95 percent – takmer o 129,3-tisíca,“ informovala Stauder. V roku 1930 predstavoval podiel Židov 4,1 percenta, no v roku 1950 ich podiel klesol len na 0,2 percenta.

Keď sa časť maďarských obyvateľov presunula do Maďarska, zaznamenali výraznejší pokles počtu a podielu reformovaní kresťania. Ich počet tak v roku 1950 klesol takmer o štvrtinu – 34,1-tisíca obyvateľov a podiel o 1,2 percentuálneho bodu na hodnotu 3,2 percenta. Naopak, v roku 1950 dosiahli historické maximum rímskokatolíci, zvýšil sa o desať percent a ich zastúpenie v populácii sa zvýšilo na 76,2 percenta. Počet evanjelikov vzrástol rovnako o desať percent. „Ich nárast podielu bol už nižší a predstavoval 0,8 percentuálneho bodu na hodnotu 12,9 percenta,“ tvrdí hovorkyňa SODB 2021. Stauder zároveň pripomenula, že obyvatelia bez náboženského vyznania zohrávali v tomto období nevýznamnú úlohu, keď ich podiel bol výrazne pod jedným percentom.

Ilustračný obrázok. Kríž. Foto: Adam Selwood/Flickr.com

Zaujímavým faktom je, že až do roku 1991 sa pri sčítaní nezisťovalo náboženské vyznanie. V spomínanom roku sa však náboženská štruktúra oproti prvej polovici 20. storočia výrazne zmenila. Ako uviedla Stauder, poradie najpočetnejších náboženských vyznaní sa síce nezmenilo, zmenil sa však ich podiel. „V roku 1991 bol podiel rímskokatolíkov na celkovom počte obyvateľov nižší o 15,8 percentuálneho bodu a predstavoval 60,4 percenta. Podiel evanjelikov sa znížil o 6,7 percentuálneho bodu na hodnotu 6,2 percenta,“ interpretovala výsledky hovorkyňa. Nárast počtu a podielu zaznamenali pravoslávni veriaci, pretože získali časť veriacich zo zrušenej gréckokatolíckej cirkvi. Zároveň počet obyvateľov bez náboženského vyznania vzrástol z takmer 9,7-tisíca (1950) na takmer 516-tisíc obyvateľov (1991).

V roku 2001 pokračoval nárast obyvateľov bez náboženského vyznania. Stauder vysvetľuje, že v tomto roku sa na náboženskej štruktúre obyvateľstva naplno prejavila zmena politickej a spoločenskej situácie na Slovensku. „V roku 2001 sa podiel rímskokatolíkov v porovnaní s rokom 1991 zvýšil o 8,5 percentuálneho bodu na hodnotu 69 percent,“ uviedla. Zároveň pokračoval aj ďalší nárast počtu a podielu obyvateľov bez vyznania. „Za desať rokov sa zvýšil počet obyvateľov bez vyznania o 35,3 percenta – nárast o takmer 181,8-tisíca a podiel sa zvýšil o 3,2 percentuálneho bodu na hodnotu 13 percent,“ uviedla hovorkyňa pre SODB 2021.

V roku 2011 zaznamenali najväčší pokles evanjelici. Ich počet sa medzicenzovo znížil o 15,2 percenta – pokles o 56,6-tisíca obyvateľov. Ich podiel sa znížil na hodnotu 5,9 percenta. V tomto roku sa taktiež zvýšil počet obyvateľov bez náboženského vyznania z 13 percent na 13,4 percenta.

(sita)