Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Budú policajti pri zásahoch využívať telové kamery? Dobrovodský to považuje za nutný štandard

sr-bratislava-policia-mestska-kamery-telove-predstavenie-bax-clanokW Využívanie telových kamier pri policajných zásahoch považuje Dobrovodský v 21. storočí za nutný štandard. Foto: tasr

SLOVENSKO – Zabezpečenie plošného zavedenia telových kamier pre Policajný zbor v takom rozsahu, aby bolo technicky možné vyhotovovať obrazovo-zvukový záznam z každého služobného zákroku, pri ktorom dochádza k zásahu do základných práv a slobôd fyzických osôb, považuje verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v 21. storočí za nutný štandard.

Reagoval tak v tlačovej správe na rozhodnutie vlády SR, ktorá vzala na vedomie jeho odporúčanie ministerstvu vnútra zabezpečiť použitie telových kamier pri policajných zásahoch.

„V 21. storočí, keď sa osobná sloboda a dôstojnosť človeka považuje za niečo ‚posvätné‘, nemôžem akceptovať stav, ak štát nevie zdokumentovať hoci len minútu z obmedzenia slobody osôb. Preto som rád, že sa k môjmu postoju, ale aj k postoju mojich predchodkýň, pridala i vláda SR,“ skonštatoval ombudsman. Zavedenie telových kamier podľa vlastných slov považuje za nutnosť, najmä v súvislosti s prípadmi, ktoré preskúmava.

Kabinet sa tiež podľa Dobrovodského stotožnil s jeho postojom vo veci zvýšenia ochrany práv pacientov na psychiatrických oddeleniach, najmä v súvislosti s používaním obmedzovacích prostriedkov. Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v tejto súvislosti požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR aby v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti posilnilo personálnu zložku a zabezpečilo vzdelávacie aktivity pre zamestnancov v oblasti dodržiavania základných práv a slobôd pacientov.

Róbert Dobrovodský. Foto: Jaroslav Novák/TASR

Rezort zdravotníctva by mal v druhej polovici roka 2023 už vykonávať faktické posúdenie prijatých vnútorných poriadkov a do 31. januára 2024 zverejniť správu o výsledku tohto posúdenia.

„Od nástupu do funkcie som vykonal niekoľko neohlásených návštev miest, kde sú osoby obmedzené na slobode, ale aj psychiatrických oddelení. Preto vítam, že vláda rovnako zobrala na vedomie informácie aj v súvislosti s väčšou ochranou práv osôb na psychiatriách,“ dodal Dobrovodský.

(sita)