Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Tip na výlet: Turniansky hrad sa vracia do života, nadšenci pracujú na jeho záchrane

Turňa nad Bodvou – V obnove hradu nad obcou Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie pokračuje aj toto leto občianske združenie (OZ) Castrum Thorna. S vynášaním piesku v pripravených vedierkach na Turniansky hrad môžu pomôcť aj turisti.

Murovať sa na tejto národnej kultúrnej pamiatke začalo v roku 2019. „Toho roku sme sa zamerali hlavne na obnovu bastiónu, práce už vrcholia, momentálne sme v štádiu, že sa už len čistí materiál, ktorý je tam ešte uskladnený. Našou ďalšou činnosťou bude obnova palácového múra a pokračujeme ešte v prácach v severnej hospodárskej budove,“ uviedla predsedníčka OZ Castrum Thorna Helena Mackovjaková.

Tento rok získalo združenie z Ministerstva kultúry (MK) SR v rámci programu Obnovme si svoj dom 47 000 eur. Z prostriedkov zamestnávajú od mája do novembra štyroch pomocných robotníkov, predtým nezamestnaných.

„Robia pomocné práce pri murovaní, chystajú maltu, kamene, prenášajú materiál alebo čistia priestor od náletových drevín. Všetok stavebný materiál, ktorý potrebujeme k murovaniu, sa ručne vynáša, pri tom nám pomáhajú aj turisti, vďaka čomu môže obnova hradu napredovať,“ priblížila Mackovjaková.

Skupina nadšencov organizuje na hrade aj dobrovoľnícke víkendové brigády, keďže najviac by sa túto sezónu zišlo viac pracovnej sily. Castrum Thorna realizuje s podporou Nadácie VÚB aj projekt na opätovné usídlenie sa netopierov a vtákov – dážďovníkov.

Pre obnovu hradných múrov sa totiž začali z tohto miesta vytrácať živočíchy, ktoré obývali ich dutiny a praskliny. Do múrov sú tak zakomponované náhradné úkryty pre dážďovníky a netopiere, pribudnú aj chránené liahniská pre jašterice či vtáčie búdky pre sokoly.

Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia, keď po tatárskom vpáde postavili kamennú obrannú vežu, následne sa rozširoval. Hrad chátral už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, keď cisárske vojsko dalo pevnosť čiastočne zbúrať. V roku 1848 vyhoreli zostávajúce objekty hradu. Zaujímavosťou je v skalách stále dobre viditeľná cesta vyhĺbená kolesami vozov, ktorými v minulosti prepravovali na hrad zásoby a materiál.

(tasr)