Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Nová technika nezaťaží krajský rozpočet - tvrdí župan Trnka

Niektorí krajskí poslanci prenájom techniky kritizovali. Ilustračné foto: FB KSK

KOŠICE – Správa ciest Košického samosprávneho kraja mala získať novú techniku bez zaťaženia krajského rozpočtu. Osemročný prenájom 73 kusov techniky obhajoval pred novinármi predseda KSK Rastislav Trnka. Operatívny lízing bol podľa neho spôsobom, ako bez úveru a zvýšeného dlhu zabezpečiť potrebné mechanizmy na údržbu ciest, keďže kraj na ich nákup nemal financie.


Zmluvu na osemročný prenájom mechanizmov a príslušenstva za celkovú sumu 29,8 milióna eur uzavrela vlani v apríli SC KSK s firmou Tempus-Trans, s. r. o. „Samozrejme, najjednoduchšie by pre nás bolo nakúpiť túto techniku, avšak na takúto finančnú operáciu sme nemali prostriedky v rozpočte a zároveň nebola možnosť, ako by sme si taký veľký objem finančných prostriedkov požičali, a ak by sme to aj urobili, boli by sme zadlžení po uši,“ povedal Trnka.


Krajskí cestári si podľa neho pritom budú môcť po skončení prenájmu mechanizmy odkúpiť za zostatkovú cenu, hoci to v zmluve uvedené nie je. „Podľa všeobecných obchodných podmienok prenajímateľa Správa ciest KSK má po uplynutí doby nájmu prednostné právo na odkúpenie vozidiel po skončení lízingu,“ uviedol predseda kraja.


Odmietol tiež kritiku, že by prenajaté mechanizmy boli málo využité. Zatiaľ ešte ani nie sú všetky dodané. „Postupne nabiehame na čo možno najväčšiu využiteľnosť strojov,“ povedal. Ku kritike prenájmu zo strany niektorých krajských poslancov uviedol, že o tomto riešení sa viackrát rokovalo na dopravnej komisii Zastupiteľstva KSK.


Na výhrady, že zmluva je nevypovedateľná, poukázal na to, že zmluva sa odvoláva na obchodný zákonník. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je nájomca v omeškaní s úhradou lízingovej splátky. Kraj pritom podľa neho nemá záujem odstúpiť od zmluvy.

Prenájom podľa Trnku umožní správe ciest vyšší vlastný príjem v rámci jej podnikateľskej činnosti, pričom očakávaná bilancia prínosov za obdobie 2023 až 2030 je deväť až 14 miliónov eur. Organizácia má zároveň ušetriť milióny eur za náhradné diely a servis vozidiel, ktoré boli zastarané a poruchové. Ušetrené finančné zdroje podľa predsedu kraja umožnia ďalšie opravy ciest či obnovu mostov.


Téma prenájmu techniky bola súčasťou pondelkového rokovania Zastupiteľstva KSK. Poslanec Miloš Ihnát označil zmluvu za nevýhodnú a navrhol dve uznesenia, majúce za cieľ odvolanie generálneho riaditeľa SC KSK Antona Trišča. Ani jedno nezískalo dostatočný počet hlasov. Niektorí poslanci poukazovali na to, že treba vyčkať na oficiálne závery kontroly obstarávania zo strany Útvaru hlavného kontrolóra KSK.

(tasr)