Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Slováci o ústave: Čo si myslíme o našich právach, trestoch za marihuanu a komunistických zákonoch

kolaz Respondenti denníka Štandard. FOTO: redakcia

SLOVENSKO – Prvý septembrový deň tradične patril ústave. Slovákov sme sa opýtali, či niekedy ústavu alebo jej časť čítali a či si myslia, že slovenské zákony a ústava sú dobré.

Viaceré odpovede boli viac než zaujímavé.

Milan, 69 rokov, dôchodca

Ústavu som v rukách mal a čítal som ju. Podľa mňa sú tam veci, ktoré sa nedodržiavajú. Niektoré zákony nemá Slovensko dobré, aj v ústave sú nejaké „prešmyky“. Zdá sa mi, že zákony sú šité pre politikov, nie pre obyčajných ľudí. Obyčajní ľudia nemajú také práva a výhody ako oni. Chudobnejší človek ide do basy, kým bohatší sa z basy vykúpi.

Martin, 28 rokov, obchodný asistent

Ústavu SR som čítal, jej jednotlivé body sme dokonca preberali aj na vysokej škole. Podľa môjho názoru je naša ústava napísaná dobre a je v nej dobre podchytené to, že sme právny štát. Aj to, že občania majú práva, ale aj povinnosti.

Sofia, 18 rokov, študentka

Niečo som z ústavy čítala, no neviem už presne, čo. Nad niečím som sa rozčuľovala a chcela som byť na strane zákona a mať dobré argumenty. Aj v zákonoch, aj v ústave je určite veľa správnych vecí, ale je tam aj veľa vecí, ktoré sú nezmyselné. Napríklad čo sa týka cestnej premávky, sú tam veci, ktoré sa navzájom vylučujú. Som začínajúca šoférka a videla som veľa dopravných nehôd s kolobežkármi. Nie je to ich vina, ale vina zákona. Je to veľmi nebezpečné. Takisto je nespravodlivé, že za marihuanu je možno dvanásť rokov a za vraždu, keď zmárnite ľudský život, sú štyri roky; je to smiešne.

Andrej, 59 rokov, živnostník

Ústavu som čítal niekedy veľmi dávno v škole, keď bol ešte komunizmus. Bolo by dobre, ak by som si ju prečítal aj teraz. Myslím si, že súčasný stav je celkom stabilizovaný a nejaké zásadné zmeny by som ani nepovažoval za vhodné. Ale všetko sa vyvíja, takže sú témy, o ktorých určite treba diskutovať. Ale ja som s ústavou momentálne spokojný. Zákony sú veľmi veľká téma. Dosť som ich sledoval. Myslím si, že vo všetkých odborných častiach sme sa ešte nezbavili ich komunistických základov. Ak to tak ešte je, s týmto by som sa čím skôr vysporiadal. V zákonoch sa robí veľa, ale spoločnosť sa vyvíja a zákony je potrebné vyvíjať spolu s ňou. Veľakrát je to tak, že zákony voči realite meškajú, a potom vznikajú priestory pre obrovské podvody, najmä tie daňové. Všeobecne by som teda v procese prijímania zákonov navrhoval pridať. Ale myslím si, že zákony máme dobré; len treba pridať.

Filip, 34 rokov, projektový manažér

Ústavu som nečítal. Čo sa týka zákonov, mnohé sú zastarané a je potrebné ich neustále prispôsobovať dobe a potrebám spoločnosti. Aplikácia mnohých dobrých zákonov je zdĺhavá a niektoré sú šité na mieru pre určitú skupinu, a tak zákon neplní svoje poslanie.

Radka, 25 rokov, planérka priestorového rozvoja

Ústavu som čiastočne čítala. Čo sa týka zákonov, vo všeobecnosti sú dobré, ale je potrebné, aby viaceré prešli novelizáciou.

Mária, 72 rokov, profesorka na dôchodku

Ústava som čítala ešte v čase, keď som učila. Myslím si, že Slovensko nemá dobrú ústavu a zákony, urobila by som tam zmeny v mnohých veciach.

Viera, 60+, dôchodkyňa

Ústavu som nečítala. Slovensko určite nemá dobrú ústavu a zákony.


Dušan Guman