Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Slovenskí vedci odhalili enzým spojený s rizikom úmrtí na covid-19

VYšetrenie protilátok po prekonaní COVID-19 Obavy z koronavírusu plynuli hlavne z neistej prognózy v prípade nákazy. Ilustračné foto. Foto: tasr

SLOVENSKO – Výskum ochorenia covid-19 pokračuje aj po skončení pandémie a prináša nové poznatky užitočné nielen v prípade budúcich pandémií, ale aj pri iných neinfekčných ochoreniach.

Slovenská štúdia realizovaná na 148 pacientoch odhalila, že pokles plazmatickej aktivity enzýmu sa spája s negatívnou prognózou ochorenia covid-19, a to aj v prípade prechodného zlepšenia stavu pacienta. Na druhej strane, nárast v jej aktivite môže predpovedať zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Aktivita enzýmu poskytuje túto cennú informáciu aj bez ohľadu na vek, pohlavie či hmotnosť pacienta.

Súvislosť medzi ťažkou formou ochorenia covid-19 a aktivitou enzýmu butyrylcholínesteráza v ľudskej krvi odhalil výskumný tím z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením farmakologičky Anny Paul Hrabovskej v spolupráci s odborníkmi z Fakultnej nemocnice Trnava. Ich štúdia vyšla v týchto dňoch v prestížnom toxikologickom časopise Chemico-Biological Interactions. Obavy z koronavírusu plynuli hlavne z neistej prognózy v prípade nákazy.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com

Neexistoval zaručený ukazovateľ, ktorý by vedel predpovedať ťažký priebeh ochorenia, či dokonca úmrtie, a upozorniť lekárov na pacientov, ktorí budú potrebovať nadmernú opateru. Výskumníci na celom svete sa preto usilovali popísať rizikové faktory ťažkého priebehu ochorenia covid-19. Jedným z nich sa ukázala byť plazmatická aktivita butyrylcholínesterázy. „Ide o enzým, ktorého fyziologická úloha nie je doposiaľ popísaná, a dokonca sú zdraví jedinci, ktorým aktivita tohto enzýmu úplne chýba. Pandémia covidu-19 odhalila, že práve títo jedinci sa vyznačujú zvýšenou citlivosťou na nákazu SARS-CoV-2 a v komunite ľudí bez aktivity tohto enzýmu sa zaznamenal vysoký výskyt úmrtí,“ vysvetľuje vedúca výskumu Anna Paul Hrabovská z Farmaceutickej fakulty UK.

Enzým, na ktorý sa zameral slovenský tím, však pravdepodobne dokáže povedať oveľa viac. Aktivita butyrylcholínesterázy je aktuálne atraktívnym cieľom vedeckého bádania, pretože nemusí byť prognostickým ukazovateľom iba ochorenia covid-19. V štúdii nedávno publikovanej v časopise eBioMedicine vydavateľstva Lancet bola aktivita butyrylcholínesterázy označená aj ako možný biomarker syndrómu náhleho úmrtia novorodencov a dojčiat. Rovnako je známe zníženie aktivity tohto enzýmu aj u seniorov a pri rôznych fatálnych chorobách.

„Predpokladám, že aktivita butyrylcholínesterázy odzrkadľuje celkový klinický stav organizmu a jeho vývoj nezávisle od prítomnej patológie,“ uvádza vedkyňa Anna Paul Hrabovská. Plánuje preto uskutočniť štúdiu s pacientmi postihnutými aj inými závažnými patológiami. Spolu so svojím výskumným tímom pracuje na projektoch, ktorých výsledky pomôžu lepšie identifikovať pacientov vyžadujúcich si intenzívnejšiu zdravotnú starostlivosť, čo zvýši ich nádej na rýchle zlepšenie zdravotného stavu.

(sita)