Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Na chodníkovú novelu sa pripravujú aj v Spišskej Novej Vsi

70cf99d8-baf1-4665-9f41-2b30e86023d3_ts-svk-20211207-parkovanie-chodnik-017-h Foto: AutoBild.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Od 1. októbra začne platiť zákaz parkovania na chodníkoch s výnimkou vyznačených miest. Na tzv. chodníkovú novelu sa pripravujú aj v Spišskej Novej Vsi.

Pracovníčka pre styk s médiami na tamojšom mestskom úrade Edita Gondová uviedla, že mesto nemá dostatok parkovacích miest, preto je tieto opatrenia náročné realizovať.

„Oddelenie výstavby a dopravy v tejto súvislosti zadalo vypracovanie troch projektových dokumentácií. Rieši parkovanie na Levočskej ulici, kde by organizácia dopravy a parkovania bola možná na chodníku v úseku pred výškovými bytovými domami. Iba na Levočskej ulici je to možné aj naďalej vzhľadom na šírkové pomery.

Ďalej sú to projekty pre zjednosmernenie ulíc Nad medzou a Komenského, čo umožní zachovať počet parkovacích miest, ktoré sú v súčasnosti na chodníku v uvoľnenom jazdnom pruhu,“ konkretizovala Gondová s tým, že parkovanie bude presne vyšpecifikované a regulované trvalým dopravným značením. Zjednosmernenie by ešte pripadalo do úvahy aj na Hutníckej a Strojníckej ulici na sídlisku Západ. V iných lokalitách mesta nie je možné parkovanie na chodníkoch z dôvodu ich nedostatočnej šírky.

„Problémové lokality budeme v spolupráci s mestskou políciou mapovať a pravdepodobne aj na základe podnetov od občanov sa bude daný stav postupne riešiť. Následne vhodnosť ich označenia s povolením státia odkonzultujeme s dopravnou políciou,“ ozrejmila vedúca oddelenia výstavby a dopravy v Spišskej Novej Vsi Zuzana Holotňáková. Investície do výstavby ďalších parkovísk sú na sídliskách podľa nej priestorovo veľmi obmedzené.

„Zmena v zákone o cestnej premávke vo veci parkovania na chodníkoch by bola prínosná v prípade dostatku parkovacích miest. Pozitívne vnímam to, že zákon znížil maximálnu hmotnosť vozidla parkujúceho na chodníku z 3,5 na 2,8 tony pri zachovaní 1,5 metra priechodnosti chodníka, nakoľko často dochádzalo k poškodzovaniu chodníkov. Časové obdobie, ktoré mali samosprávy na prípravu parkovacích miest a osadenie dopravného značenia, však považujem za nedostatočné vzhľadom na iné závažné problémy samospráv,“ zhodnotil náčelník mestskej polície Ľubomír Chroust.

Novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje autám stáť na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov, vstúpila do platnosti vlani v marci. Prechodné obdobie, počas ktorého mali mestá a obce čas sa na túto zmenu pripraviť, sa končí 30. septembra.

(tasr)