Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Veľké sklamanie predstavenstva Klubu akcionárov VVS: Odchod zástupcu Košíc ich prekvapil

Ladislav Lörinc Starosta mestskej časti KVP Ladislav Lörinc chce riešiť neposlanie daní právnou cestou. Pripájajú sa k nemu ďalší kolegovia. Foto: FB Ladislav Lorinc

KOŠICE – Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) je sklamaný z odchodu zástupcu Košíc z predstavenstva VVS. Uviedol to v tlačovej správe.

Podľa člena správnej rady Klubu akcionárov VVS a člena predstavenstva VVS Daniela Kratkeho považujú za prirodzené, aby Košice ako najväčší akcionár vodárenskej spoločnosti mali v jej vedení zastúpenie „Stav, keď Košice zastúpenie vo vedení VVS nemali, nebol šťastný a veril som, že zvolením nominanta Košíc, pána Ladislava Lörinca, v decembri 2022 sa normalizuje,“ uviedol.

Lörinc sa však vzdal ako funkcie v predstavenstve VVS, tak aj v mestskej rade. „Po neprehľadnej diskusii a rozhodovaní mestského zastupiteľstva, na ktoré nečakane a bez predošlého dôkladného oboznámenia poslancov s témou primátor predložil materiál týkajúci sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS. Predložený materiál pritom obsahoval viaceré skreslené i nepravdivé údaje. Po zmätočnej diskusii poslanci neprijali k tomuto bodu programu dokonca žiadne z troch navrhnutých uznesení, a preto postoj mesta Košice k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov je taký istý ako pred konaním mestského zastupiteľstva,“ uviedol Klub akcionárov VVS.

Mesto by pritom z Dlhopisového programu garantovaných výnosov mohlo získať každý rok 1,1 milióna eur, a teda počas doby splatnosti dlhopisov 20 rokov by išlo dohromady o temer 23 miliónov eur. ,,Ak sa Košice tejto možnosti vzdajú, alebo sa o ňu pripravia, bude to znamenať väčšie výnosy pre ostatné mestá a obce, ktoré prejavili o výnosy z dlhopisov enormný záujem,“ vraví Kratky a dodáva, je ich poslaním je prinášať o programe objektívne informácie, aby sa akcionári mohli kvalifikovane rozhodovať, no nikoho nepresviedčajú, ani to nepotrebujú.

,,Nie celkom rozumiem tomu, čo sa udialo, viaceré vyhlásenia aktérov sú prekvapivé, pretože sú v rozpore s ich predošlými krokmi, ale rozhodnutia Košíc ako akcionára sú vnútornou záležitosťou mesta a neprináleží nám ich akokoľvek hodnotiť. Verím, že situácia v Košiciach sa veľmi rýchlo upokojí a žiadnym spôsobom nenaruší spoluprácu dohodnutú v memorande ešte na sklonku minulého roka,“ dodal Kratky.

Upozornil pritom aj na dva fakty. V prvom rade členovia predstavenstva VVS zastupujú záujmy všetkých akcionárov, nie iba tých, ktorí ich do funkcie nominovali. To, že niektorí akcionári vnímajú svojich nominantov vo VVS ako svojich vyslancov zastupujúcich výlučne ich záujmy, podľa Kratkeho vyplýva z nepochopenia právnej úpravy. Rovnako nepovažuje za zdravé, ak zástupca akcionára charakterizuje situáciu vo vedení mesta ako toxické prostredie typické napätím, neprehľadnosťou a bojmi, v rámci ktorých verejne odznievajú nepravdivé informácie. Takýto stav môže podľa Kratkeho sekundárne uškodiť i samotnej spoločnosti.

(sita)