Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Školy môžu získať podporu na projekty pre kritické myslenie a boj proti hoaxom

i_7275794 Školy sa môžu prihlásiť do výzvy na rozvojové projekty zamerané na podporu kritického myslenia a predchádzania hoaxom v školskom prostredí. Ilustračné foto. Foto: Mesto Dolný Kubín

SLOVENSKO – Školy sa môžu prihlásiť do výzvy na rozvojové projekty zamerané na podporu kritického myslenia a predchádzania hoaxom v školskom prostredí. Termín na predkladanie žiadostí je do 28. septembra. Informovali o tom z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Školy môžu žiadať o finančné prostriedky vo výške 4 000 eur na realizáciu aktivít. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 105 000 eur. Medzi oprávnenými žiadateľmi sú základné, stredné, špeciálne základné a špeciálne stredné školy, ale aj spojené školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré majú organizačnú zložku základná škola alebo stredná škola, .

„Cieľom výzvy je začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov – a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy,“ uviedli z rezortu.

Okrem toho sa výzva venuje aj overovaniu faktov, rešpektovaniu výsledkov vedeckého výskumu a odmietaniu neoverených a nepravdivých informácií, ako aj prezentácii názorov založených na dezinformáciách.

Z rezortu zdôraznili, že hlavné ciele tejto výzvy sú podpora mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia, zabránenie šíreniu dezinformácií v školách, posilnenie odolnosti členov školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií, zvýšenie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi jej členmi. Zámerom je tiež podpora participácie členov školskej komunity na tvorbe pravidiel školy a ich uplatňovaní.

(tasr)