Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Personálne agentúry bijú na poplach: Slovensko urgentne potrebuje zamestnať cudzincov

potrubie výmena Nedostatok ľudí sa u nás pritom prejavuje aj v pracovných pozíciách, ktoré sú v zahraničí obsadzované práve našincami. Ilustračný obrázok. Foto: tasr

SLOVENSKO – Chýbajúca pracovná sila s vhodnou kvalifikáciou a jej dovoz z tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, sú dnes na Slovensku často skloňované témy.

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) upozorňuje na to, že potreba zamestnávania cudzincov je na Slovensku urgentná a riešenie pomocou systému národných víz nedostatočné. Podľa údajov APAS je na Slovensku dlhodobo neobsadených viac ako 90-tisíc pracovných pozícií.

„Nedostatok ľudí sa u nás pritom prejavuje aj na pracovných pozíciách, ktoré sú v zahraničí obsadzované práve našincami. Naplnenie potrieb pracovného trhu prevažne slovenskými pracujúcimi bude teda úzko previazané so splnením ich predstáv o ohodnotení a pracovných podmienkach, čo nie je jednoduchá úloha,“ hovorí prezidentka APAS Zuzana Rumiz.

Podľa odborníkov sú na to potrebné investície do inovácií, modernizácie, vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily. Vytvorenie optimálnych podmienok na našom pracovnom trhu je teda beh na dlhú trať. Deficit pracovníkov je vo viacerých odvetviach na Slovensku akútny, preto je podľa zamestnávateľov riešením práve zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín.

Jednou z možností je systém národných víz, pri ktorých sa uplatňuje tzv. zrýchlený postup získania prechodného pobytu. Práve na akútne preklenutie naliehavej situácie pri vybraných povolaniach je pre budúci rok určená kvóta dvetisíc národných víz pre štátnych príslušníkov tretích krajín, a to prevažne z tzv. postsovietskych republík, ale aj z Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory či Srbska. Tí by mali obsadiť určené miesta najmä v rozširujúcom sa automobilovom priemysle, čím by sa mala zabezpečiť plynulá výroba. Ministerstvo práce pritom pripúšťa po vyčerpaní tejto kvóty aj možnosť jej navýšenia pre ďalšie obdobia.

Zrýchleným režimom národných víz však štát rieši len naliehavú situáciu vo vybraných povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Výraznejšiemu navýšeniu kvót sa rezort práce bráni s odôvodnením, že zastupiteľské úrady ani úrady cudzineckej polície nie sú personálne dimenzované na to, aby dokázali popri ostatnej agende vybaviť väčšie množstvo žiadostí. Dôsledkom by tak mohlo byť predlžovanie lehôt, čo by popieralo samotný cieľ nariadenia. „Zvýšenie kvóty pre národné víza by mohlo pomôcť zmierniť nedostatok pracovnej sily v krátkodobom horizonte, z dlhodobého hľadiska je však táto stratégia len dočasným riešením,“ zdôrazňuje Vladimír Jančo z APAS.

Podstatou problému slovenského pracovného trhu sú totiž administratívna náročnosť a dĺžka štandardného procesu získavania pracovnej sily zo zahraničia, ktoré sú podľa APAS v porovnaní s okolitými krajinami extrémne. V tomto smere by mohla pomôcť novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, ktorú pripravuje ministerstvo práce spolu s rezortom vnútra a aktuálne je v legislatívnom procese. Nová úprava by mala zásadne zmeniť spôsob udeľovania prechodného pobytu s cieľom zamestnania tak, aby sa celý postup zjednodušil a urýchlil. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí by sa tak po preverení uchádzača mohol samotný proces vybavenia prechodného pobytu skrátiť zo súčasných deviatich mesiacov na približne dva až tri mesiace.

(sita)