Rozčúlený Trnka: Budovanie cyklotrás sťažuje administratíva, vláda by to mala riešiť

302476717_5761636770550630_6131017442272064036_n Rastislav Trnka je nahnevaný. FOTO: Rasťo Trnka FB

KOŠICE – Pri výstavbe nových cyklotrás naráža Košický samosprávny kraj (KSK) na nadmernú administratívu, ale aj obštrukcie či nečinnosť úradov a štátnych podnikov.

Informoval o tom v stredu predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že apeluje na budúcu vládu, aby sa zaoberala aj zdĺhavým procesom pri získavaní príslušných povolení. „Od novej vlády, ktorá vzíde z nadchádzajúcich volieb, budeme požadovať, aby jednoznačne ustanovila verejnoprospešné stavby priamo v zákone. Vďaka tomu by už žiadny úradník nemohol spochybňovať požiadavky vyšších územných celkov, ale aj obcí a miest, na budovanie cyklotrás,“ uviedol Trnka.

Cyklotrasy plánuje kraj budovať okrem novopostavených aj rekonštrukciou či modernizáciou na krajských cestách s nízkou intenzitou dopravy, účelových komunikáciách po hrádzach a spevnených lesných a poľných cestách. Na získanie stavebného povolenie je pritom často potrebný súhlas štátnych orgánov. „Len Slovenskému pozemkovému fondu (SPF) sme od roku 2021 adresovali tri žiadosti na výstavbu novej cyklistickej infraštruktúry, pričom dve z toho sa týkajú nášho medzinárodného záväzku v rámci EuroVelo 11. Hoci zákonom stanovené lehoty už dávno uplynuli, ani na jednu z nich sme doposiaľ nedostali vyjadrenie. Bez tohto stavať nemôžeme,“ uviedol Trnka. Porovnal pritom výstavbu časti cyklochodníka a lávky pre cyklistov v Margecanoch, kde nebolo potrebné vyjadrenie SPF a práce tam už sú hotové.

Spomenul aj projekt cyklotrasy v Družstevnej pri Hornáde s tým, že žiadosť o stanovisko k stavbe podal kraj na SPF v roku 2021 a následne aj v máji 2023, odpoveď nedostal ani na jednu z nich. „Je tu veľa štátnych podnikov, ktoré sa správajú ako štát v štáte a opomínajú verejnoprospešný účel,“ konštatoval Trnka. Poukázal pritom na to, že cyklistickú infraštruktúru požadujú nielen občania, ale aj investori ako automobilka Volvo, ktorá vybuduje svoj závod pri Košiciach.

KSK spracoval Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorá mapuje existujúce cyklotrasy a navrhuje nové. Podľa nej by malo byť v budúcnosti v kraji 853 kilometrov cyklotrás. Aktuálne je vybudovaných 234 kilometrov, kostrovú sieť by tak malo doplniť ďalších 619 kilometrov.


Ďalšie články