Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

V Bábkovom divadle v Košiciach prebehla modernizácia divadelnej sály

babkova_sala_po_modernizacii Bábková sála po modernizácii

KOŠICE – Bábkové divadlo v Košiciach sa v roku 2021 projektom Modernizácia divadelných sál zapojilo do grantovej výzvy Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Idea modernizácie hodnotiteľov zaujala a divadlo tak mohlo rozbehnúť práce na skvalitňovaní technického vybavenia divadelných priestorov za vyše 206-tisíc eur. Na základe žiadosti bol pre Bábkové divadlo v Košiciach schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 196 514,42 eura, zvyšok dopĺňa spolufinancovanie zriaďovateľa divadla, Košického samosprávneho kraja. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Riadiaci orgán projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Obmena technologického vybavenia sa realizuje plne v súlade s prihliadnutím na životné prostredie, keďže napr. nová svetelná technológia je založená na energeticky efektívnejších LED svietidlách a reflektoroch. Projekt bude ukončený do konca roka 2023. Časť prác sa v priestoroch bábkovej sály na Alžbetinej ulici realizovala už počas divadelných prázdnin, ich dokončenie je plánované v priebehu jesenných mesiacov. Vďaka úspešnej realizácii projektu bude mať Bábkové divadlo v Košiciach špičkovú ozvučovaciu a osvetľovaciu techniku, ktorá spĺňa štandardy moderných európskych divadiel.

„Projekt vznikol na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Samotnú výzvu podnietila situácia spojená s pandémiou covidu a tým, že mnohé kultúrne organizácie, samozrejme aj naša, boli nútené zatvoriť svoje brány a presunúť sa do online priestoru. To bol podnet aj pre ministerstvo, aby s takouto výzvou prišlo. Výzva bola zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, aby v prípade opakovania podobnej situácie vedeli promptne reagovať a fungovať aj online. Po vypuknutí pandémie sme na to neboli pripravení a využívali sme služby externých dodávateľov. Po ukončení modernizácie divadelných sál budeme schopní kedykoľvek pôsobiť v online priestore a ponúknuť novú službu vo forme online predstavení, streamov predstavení,“ hovorí Zuzana Szabová, projektová manažérka divadla.

„Kvalitné technické vybavenie divadelnej sály otvára nové možnosti pri umeleckej tvorbe. Svetelné atmosféry a kvalita zvuku tvoria dôležitú časť každej inscenácie. Sme veľmi radi, že projekt Bábkového divadla bol podporený a podarilo sa nám ho aj úspešne zrealizovať. Vďaka rekonštrukcii môžeme režisérom a tvorcom ponúknuť moderný priestor s kvalitným technickým zázemím. Veríme, že aj vďaka tomu budeme zvyšovať umeleckú kvalitu predstavení a prinášať najmä našim najmenším návštevníkom intenzívnejšie divadelné zážitky. A ak sa opäť budú musieť zatvoriť brány divadla, sme pripravení ostať s divákmi na dotyk,“ objasňuje riaditeľka divadla Lenka Papugová.

„V rámci tejto výzvy sme kúpili aj zariadenia, ktoré dokážu pokryť prípadné protipandemické opatrenia, napríklad germicídne žiariče či stojany na dezinfekciu rúk. Základom je ale modernizácia bábkovej divadelnej sály, predovšetkým modernizácia ozvučovacej a osvetľovacej techniky, kamerového vybavenia, ktoré sme doposiaľ v divadelnej sále nemali. Kamerové vybavenie pribudlo aj do sály Jorik. Pribudla nám špičková nová technika, čo sa týka zvuku, svetla. Prešli sme na šetrnejšie LED technológie, ktoré sú oveľa úspornejšie ako tie, čo sme doposiaľ využívali. Aj na základe požiadaviek, ktoré k nám inscenačné tímy prinášajú, už budeme vedieť zabezpečiť modernejšie postupy. Projekt je ukončený, samotná modernizácia už prebehla, sála je po rekonštrukcii, čiže momentálne bežia už len administratívne záležitosti,“ dodáva na záver Zuzana Szabová.

Foto: Bábkové divadlo v Košiciach, TASR – František Iván


Natália Novotná