Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Immaculata oslavuje okrúhle výročie. Kedy vznikol jeden zo symbolov Košíc?

20231017_103420

KOŠICE – Súsošie Immaculata (Morový stĺp) vzniklo pred 300 rokmi. Miesto, na ktorom stojí, má temnú minulosť. Bolo tam vojenské popravisko.

No súsošie Immaculata má iné poslanie. Bolo postavené ako pamiatka obetí morovej epidémie, ktorá v rokoch 1709 – 1710 postihla nielen Uhorsko, ale aj veľkú časť Európy. Zároveň išlo o vďaku za tých, ktorí vyčíňanie choroby prežili. Zachovali sa aj záznamy o tom, koľko výstavba Immaculaty stála. Išlo o sumu 4 071 rýnskych a troch grajciarov. Hoci sa o jej výstavbe uvažovalo skôr, základný kameň položili 6. októbra 1720. Nechýbala ani schránka s relikviami svätých – išlo o sv. Šebastiána, sv. Valentína, sv. Marcellina a sv. Innocenta XI. Dovtedy proces brzdili hlavne stavovské povstania. Po upokojení situácie z podnetu vtedajšieho košického poštového správcu Viktora Flachenfelda sa z prostriedkov verejnej zbierky začalo s výstavbou.

Hlavným staviteľom stĺpu bol košický cechový majster Tomáš Tornyossy, sochárom bol Šimon Grimming s pomocníkmi. No na kamenárskych prácach sa zúčastnili aj ďalší majstri – Friedrich Horn a Peter Riedberger. Slávnostná posviacka súsošia spojená s procesiou sa konala 3. októbra 1723. Preto si tento mesiac Košice pripomínajú 300. výročie dokončenia Immaculaty. Jej správcom sa stal už spomínaný Viktor Flachenfeld, neskôr jeho syn Ferdinand. Treba podotknúť, že Immaculata dnes predsa len vyzerá trochu inak, ako v čase svojho vzniku.

Napokon, posúďte sami. Podľa dochovaných údajov o výstavbe bol stĺp pôvodne zlatený, oblaky na ňom boli postriebrené a jeho hlavnou súčasťou boli pieskovcové sochy svätých na kamenných sokloch vonkajšej päťuholníkovej ohrady doplnenej kovovými lucernami pre osvetlenie. Celkovo 16 pôvodne olejových lampášov osvetľovalo súsošie i v noci, Immaculata bola obkolesená (a dodnes je) kovanou mrežou a vstupnou bráničkou. Len pre zaujímavosť, postavy mužských svätcov boli v priebehu storočí postupne premiestnené alebo vymenené – pribudli namiesto nich sv. Margita Uhorská a sv. Alžbeta, kráľovná portugalská. Na vrchole stĺpa, zhruba vo výške 12 metrov, sa vyníma socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Oblakový stĺp dekorujú anjelské hlavičky i celé postavy. Kedysi tu celý príbeh súsošia, zasvätenie i osoby donátorov návštevníkovi vysvetľovali latinské nápisové bronzové tabule. Tie boli až do polovice 20. storočia osadené po jeho obvode.

Faktom je, že v priebehu dejín bola Immaculata viackrát obnovovaná či pozmeňovaná. Paradoxne už od 18. storočia, kedy vznikla, až po súčasnosť. Veľkej obnovy sa dočkala v roku 1908, keď viaceré sochy nahradil postavami nových svätcov Leopold Hild, sochár zo Šopronu. Ďalšej obnovy sa Immaculata dočkala, opäť paradoxne, v stalinských rokoch 1949 – 1951. Niektoré sochy boli sčasti alebo celé v kópii nahradené – tieto práce z málo odolného pieskovca vykonal Vojtech Löffler. Počas ostatného reštaurovania súsošia už ako štátom chránenej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v rokoch 1996 – 1998 reštaurátorom Ľubomír Kucom, financovaného mestskou časťou Košice – Staré mesto, sa vzhľadom na značný rozsah poškodení upustilo od pôvodného zámeru zreštaurovať jeho architektúru. Súsošie bolo rozobrané až do úrovne terénu a uložené do depozitára Mesta Košice. Zároveň sa pristúpilo k vyhotoveniu vernej kópie jeho pôvodnej architektúry i sôch z umelého kameňa odolnejšieho voči poveternostným vplyvom. No pre nedostatok finančných prostriedkov bolo dielo ešte bez kópií troch reliéfov. Tie vyhotovil akademický sochár Stanislav Kožela a v máji 2015 boli slávnostne osadené na svoje miesta. 


Boris Macko