Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Hrad opradený záhadami. Nevie sa, kto ho dal postaviť

Hrad Svinica (41)

SVINICA – Medzi málo známe pamiatky patria zvyšky stredovekého hradu na kopci Várhegy juhovýchodne od obce Svinica. Jeho vznik a zánik možno súvisia aj so zvyškami feudálneho sídla pri románsko-gotickom kostole. Pôvodne sa tam rozprestierala aj obec.

Hrádok strážil vstup do Olšavskej doliny cez Dargovský priesmyk. Opevnený areál mal oválny pôdorys s rozmermi 50 × 28 m. Pod jeho múrmi bola vyhĺbená stále viditeľná 4 až 5 metrov hlboká priekopa. Prístupová cesta k hrádku, široká približne štyri metre, viedla miernejšou severnou stranou, ďalej mostom cez priekopu k päť metrov širokej bráne osadenej z východu. Obranná okrúhla veža bola situovaná do severného nádvoria, v južnej časti sú pozostatky muriva po palácovej stavbe s rozmermi približne 12 × 8 metrov. Hrad zrejme zanikol niekedy v 14. až 15. storočí. Záhada spočíva v tom, že sa prakticky nič nevie o jeho majiteľoch, ani o tom, kto ho dal postaviť. Stopy možno hľadať v prvej písomnej zmienke o obci z roku 1276. Šľachticom povoľoval výstavbu hradov kráľ. A existuje zmienka o povolení vydanom kráľom Ladislavom, ktoré umožňuje Ethuruhovi, synovi Juraja, ponechať časť jeho majetkov svojej žene a dcére. V roku 1293 už pripadla väčšina majetkov po Ethuruhovi Petrovi zvanému Petheuch. Pravdepodobne jedni či druhí spomínaní Abovci stoja za vznikom hradu.

Najviditeľnejším pozostatkom je už spomínaná priekopa, ktorá na niektorých miestach dosahuje päťmetrovú hĺbku a zhruba rovnakú výšku. Na plošine, kde kedysi stáli palác a veža, na prvý pohľad nevidno žiadne zvyšky múrov. Hradby však mali hrúbku jeden meter a v súčasnosti sú pochované pod nánosmi zeminy. Svedčia o tom aj amatérske „sondy“ hľadačov pokladov. Do hradu sa pravdepodobne vchádzalo od západu, vchod strážila spomínaná veža.

[url =https://kosice.standard.sk/473144/unikatny-kryty-dreveny-most-v-kluknave-je-jediny-svojho-druhu-na-slovensku]

Ako sa dostať k hradu? V smere od Košíc stačí odbočiť z hlavnej cesty na prvej odbočke doprava, no po nej ísť stále rovno. Na konci obce je už asfaltka rozbitá až po les v dĺžke asi jeden kilometer. Vzápätí nasleduje značka zákaz vjazdu. Stačí pokračovať stále pešo po asfaltke. Hoci cesta na hrad nie je vyznačená, dá sa nájsť bez problémov. Od spomínanej značky stačí prejsť esíčko zákrut, potom nasleduje rovný úsek a na jeho konci odbočiť vľavo do lesa. Potom už stačí ísť doslova rovno za nosom a po krátkom stúpaní už vidno valy obkolesujúce niekdajší hrad. V smere na západ a sčasti sever je vďaka popadaným a spíleným stromom dobrý výhľad na obec Svinica a okolie.


Boris Macko