Na Technickej univerzite v Košiciach otvorili moderný kreatívny priestor pre študentov

GlobalLogic Embedded Starter Kit

KOŠICE – Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pribudla nová miestnosť pre hybridnú výučbu – Creativity Space, ktorú dnes slávnostne otvorili zástupcovia univerzity a spoločnosti GlobalLogic. Študenti univerzity sa budú môcť v tomto kreatívnom priestore nielen vzdelávať a prepájať so špecialistami z odboru, ale zároveň budú môcť pracovať na svojich výskumoch a projektoch.

Najnovšie technológie a ich rýchle nasadenie do praxe. Toto je spoločný menovateľ medzi Technickou univerzitou v Košiciach a novým laboratóriom, v ktorom budú môcť študenti vyvíjať svoje projekty a vzdelávať sa so špecialistami z odboru informačných technológií.

„Na Technickej univerzite v Košiciach študuje viac ako 11-tisíc študentov, čomu zodpovedá aj patričný počet laboratórií, ktorých je približne sto. Viac ako 1 500 študentov študuje oblasť informačných technológií, čiže sú to budúci používatelia nového kreatívneho priestoru. Viac ako samotné laboratórium sú však príležitosti, ktoré študentom kreatívny priestor prinesie. Vybavenie je prostriedok, úspešná spolupráca s výsledkami je cieľ. Toto laboratórium vychádza zo skúseností a úspešnej spolupráce našej univerzity, stredných škôl, firiem a samosprávy v rámci mentoringu študentov stredných škôl študentmi vysokých škôl,“ vysvetľuje prof. Ing. Juraj Gazda, PhD., prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre inovácie a transfer technológií. „Táto spolupráca je veľmi dôležitá predovšetkým kvôli celkovému technologickému transferu poznatkov získaných na našej univerzite smerom do praxe. Môžu tu nájsť predovšetkým špičkové multimediálne vybavenie, možnosť mať konferenčné stretnutia s kolegami napríklad zo zahraničia, môžu realizovať rozličné prípadové štúdie z pohľadu celkovej bezdrôtovej  komunikácie,“ dodáva ďalej prorektor.

Creativity Space by GlobalLogic bude poskytovať osobné aj hybridné stretnutia. Je to miesto, v ktorom budú vznikať nielen spoločné nápady, ale študenti spoločne so špecialistami z IT odvetvia ich budú aj realizovať.

Nová miestnosť pre hybridnú výučbu nebude slúžiť študentom len na vzdelávanie, ale aj na spájanie sa so samotnými odborníkmi z praxe. Tí ich budú mentorovať a pomáhať im pri vzniku nových projektov.

„V spoločnosti GlobalLogic si uvedomujeme dôležitosť ostať stále v kontakte s novými trendmi na trhu. Spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach bola vždy na vysokej úrovni. V tomto období máme viacero projektov i spoločných zadaní medzi študentmi vysokých a stredných škôl. Máme v úmysle prepájať vysokoškolákov, stredoškolákov a pedagógov na jednej platforme. A práve táto miestnosť to silne podporí,“ hovorí Tibor Radačovský, Director Software Engineering GlobalLogic, ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu študentov a prepájaniu škôl s praxou. „Hybridná znamená, že môžem zobrať fixu a písať na stenu a tí, ktorí nie sú prítomní v miestnosti, to môžu vidieť a počuť. Ak pracujem na počítači, tak je to jednoduché, to je už teraz štandard, povedal by som. Aj to chceme ukázať pedagógom, pretože mnohí na stredných a základných školách majú multimediálne tabule a ich využitie je tiež niečo, čo vie skvalitniť výučbu,“ vraví Tibor Radačovský .

Inšpiratívna a kreatívna práca motivuje. Študenti potrebujú byť v neustálom kontakte aj so špecialistami z praxe, aby spoznali nekonečné možnosti, ktoré táto oblasť prináša. Pozitívne výsledky tejto spolupráce boli predstavené pri slávnostnom otvorení Creativity Space, kde súčasní aj bývalí študenti a ich mentori predstavili Robotické ramená GL-ARM či GlobalLogic Embedded Starter Kit. Na oboch produktoch pracovali študenti spoločne s IT špecialistami zo spoločnosti GlobalLogic.

Autor robotického ramena, absolvent TUKE Oliver Kudzia: „Konkrétne robotické rameno je napodobením toho, čo sa deje v priemysle. Každý pozná asi automobilový priemysel, kde tieto robotické ramená skladajú jednotlivé časti automobilov a celá výrobná linka vyúsťuje do automobilu. Tento robotický systém má všetky tieto veci v zjednodušenej forme v sebe, pričom je to prístupné pre študentov, aby si vedeli nejakým spôsobom podchytiť túto tému.

Projekt GL-ARM je tímový projekt študentov pod vedením Gabriela Grušovského z GlobalLogic. Vyhral cenu v kategórii Najpoužiteľnejší projekt v roku 2022.

Cieľom projektu bolo naprogramovať model robotického ramena, ktorý by umožňoval klientovi presúvať objekty z pracovnej plochy, snímanej kamerovým systémom, do úložného priestoru nachádzajúceho sa vedľa ramena. Samotná konštrukcia ramena a aj škatuľka riadiacich komponentov sú vytlačené na 3D tlačiarni. Kĺby ramena sú poháňané servomotormi a na koncovom bode (tzv. efektore) je umiestnený elektromagnet, ktorý slúži na uchopenie objektov. Riadenie sa skladá z jednodoskového počítača Raspberry Pi 3 v kooperácii s jednočipovým mikropočítačom na báze procesora STM32F103, ktorý po prijatí dát z počítača priamo ovláda servomotor. V budúcnosti sa uvažuje o rozšírení systému o stojan s kamerou, pričom rameno tak bude schopné detekovať objekty nachádzajúce sa v snímanom priestore kamery. Tieto objekty môžu byť v rámci tohto ohraničeného priestoru ľubovoľne rozmiestnené používateľom.

GlobalLogic Embedded Starter Kit slúži na vzdelávanie v oblasti embedded systémov. Obsahom tohto kitu je vývojová doska na báze 32-bitového mikroprocesora s taktom 168 MHz, pričom podporuje rôzne štandardné komunikačné rozhrania. Doska disponuje aj dedikovaným čipom pre nahrávanie a ladenie programu, ďalej ôsmimi LED diódami a dvomi tlačidlami. Navyše je táto vývojová doska osadená do na mieru navrhnutého plošného spoja, ktorý rozširuje možnosti použitia tejto dosky v oblasti výučby práce s hardvérom. K rozšíreniam patria napríklad LCD displej, senzory teploty a vlhkosti, gyroskop a akcelerometer, ethernetový port, externá flash pamäť či výstupy na CAN zbernicu používanú napríklad v automobilovom priemysle.

 Foto: GlobalLogic Slovakia, Natália Novotná


Ďalšie články