Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Polievka svätej Alžbety: Chutná solidarita na podporu núdznych

polievka chudobnych kosice Chuť pomoci v každej lyžici: Polievka svätej Alžbety ako symbol solidarity a nádeje v srdci Košíc. Foto: FB Mesto Košice

KOŠICE – V srdci východného Slovenska sa opäť varí polievka plná lásky a solidarity. Košice, známe svojou patrónkou svätou Alžbetou Uhorskou, pozývajú všetkých na podujatie Polievka svätej Alžbety, kde každá lyžica polievky symbolizuje pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Svätá Alžbeta Uhorská, pôvodným menom Elizabeta, je uctievaná ako patrónka chudobných, vdov, sirôt a chorých. Jej život, naplnený dobročinnosťou a obetavosťou, inšpiruje mnohé charitatívne organizácie. Osobitná pozornosť jej je venovaná v Košiciach, kde sa už štvrtý rok koná podujatie s názvom Polievka svätej Alžbety. Tohto roku bude 16. novembra od 13.00 hod. a je nielen oslavou jej dedičstva, ale aj praktickou pomocou pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

„Polievka chudobných“, podávaná na rohu ulíc Hlavná a Alžbetina, symbolizuje lásku a starostlivosť, ktoré svätá Alžbeta prejavovala voči tým, čo boli v núdzi. 1 500 porcií chutnej šošovicovej polievky s chlebom budú s láskou pripravovať v jedálni Vojvodská šéfkuchár Marek Mrúz, prezident O. Z. Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc, spolu s kuchármi a študentmi z celého Slovenska, spolupodieľať sa budú aj Hotelová akadémia Košice, SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb Pribeník, Hotelová akadémia Radničné námestie, Spišská Nová Ves a SOŠ obchodu a služieb Michalovce. Kúpou polievky za minimálny dobrovoľný príspevok dve eurá sa ľudia môžu zapojiť do tohto aktu solidarity a podporiť tých, ktorí si sami pomôcť nemôžu.

Toto podujatie je zároveň príležitosťou pre zamestnancov mesta Košice a pridružených inštitúcií ukázať svoju podporu a spoločne prispieť k lepšiemu životu ľudí v núdzi. Výťažok z podujatia bude rozdelený medzi dve dôležité inštitúcie: Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves a Útulok – Dom sv. Lazara. „Vyzbierané finančné prostriedky by sme radi využili na zakúpenie športových potrieb na vybavenie multifunkčného ihriska pre naše deti,“ povedala riaditeľka Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves Mgr. Iveta Lumtzerová. O plánoch, ako finančným darom zlepšia život svojim zverencom, informovala aj riaditeľka Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Mgr. Anna Ivanková. „Pre Útulok – Dom sv. Lazara prídu financie z tejto akcie veľmi vhod na zlepšenie podmienok poskytovaných služieb, napríklad materiálne podporiť mamy s deťmi kúpou potrebných vecí, prípadne na preplatenie mesačných lístkov detí, aby cestovali do školy bez problémov, zakúpenie učebníc a vecí do školy a podobne.“

Košice, hrdé na svoju patrónku, poskytujú cez toto podujatie nielen fyzickú, ale aj duchovnú výživu. Ide o príklad toho, ako môže dedičstvo svätej Alžbety Uhorskej pokračovať v podobe konkrétnej pomoci a spoločenského záväzku.


Lenka Dercová