Čo vznikne v Borovicovom háji? Rozhodnú o tom aj občania

BH2 Borovicový háj je obľúbené miesto prechádzok. Foto: Eva Mikulová

KOŠICE – Rekreačné miesto Košičanov Borovicový háj, ktoré sa rozprestiera medzi MČ Západ a MČ KVP, čakajú pozitívne zmeny. I teraz je tento menší košický lesopark obľúbeným miestom pre bežcov, psičkárov a predstavuje príjemnú lokalitu na prechádzky v prírode pre rodiny s deťmi aj pre seniorov.

O lesopark sa stará Občianske združenie Borovicový háj Košice, ktoré vzniklo v roku 2021 a jeho vzniku predchádzali niekoľkoročné dobrovoľnícke aktivity zamerané na čistenie a rozvoj územia.

„Prvotným impulzom bola ešte v roku 2016 petičná akcia za zachovanie verejnej zelene v súvislosti s návrhom zmeny územného plánu, ktorý iniciovalo mesto Košice pre súdne spory s vlastníkmi pozemkov,“ vysvetľuje predseda OZ Dominik Karaffa a dodáva: „Pred niekoľkými týždňami sme podpísali so Správou mestskej zelene a mestom Košice memorandum o spolupráci a aktuálne spracúvame podklady pre koncepciu rozvoja územia Borovicový háj. Naším zámerom je vytvorenie lesoparku, ktorý ostane verejne prístupný.“

Ako bude lesopark vyzerať v budúcnosti, záleží aj od priorít občanov. „Naším plánom je doplniť lesopark o lesné detské ihrisko, alebo workoutové ihrisko. Na to, čo všetko by mohlo pribudnúť v Borovicovom háji a akým aktivitám by sme sa mali vyhnúť, nám tiež dá odpoveď dotazník, ktorý pripravujeme, a do ktorého chceme zapojiť v prvom rade verejnosť,“ dopĺňa D. Karaffa. 

V lesoparku je v súčasnosti niekoľko odpadkových košov, ktorých údržbu zabezpečuje mestská časť Košice-Západ. „Pracujeme na tom, aby pribudli ešte ďalšie. V budúcnosti by sme sa radi podieľali na oprave existujúcich chodníkov, avšak všetky aktivity v lesoparku sú limitované jednak finančnými prostriedkami, jednak skutočnosťou, že väčšia časť pozemkov je v súkromnom vlastníctve,“ hovorí predseda OZ Borovicový háj.

Mesto Košice vlastní v Borovicovom háji vo výlučnom vlastníctve 0,752 hektára pozemkov. „V rámci podielového spoluvlastníctva má mesto Košice podiely na takmer 3 hektároch pozemkov, z ktorých je potrebné vysporiadať ešte 1,139 hektára. Zároveň nevysporiadané pozemky vo výlučnom vlastníctve právnických a fyzických osôb tvoria v Borovicovom háji celkom 6,41 hektára,“ informoval nás hovorca mesta Dušan Tokarčík a spresňuje: „Mesto Košice vykupovalo pozemky v lokalite Borovicový háj za kúpnu cenu 69,61 eura/m2 na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 973 z 11. 12. 2017. Ďalší výkup bude závisieť od finančných možností mesta.“
Ďalšie články