Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Inkluzívnemu ihrisku predchádzala trefná otázka Natálkinej mamky

Podnet na výstavbu špeciálneho ihriska vyšiel od mamky malej Natálky. Foto: FB MČ Košice Nad jazerom

KOŠICE – Starostka, poslanci a predovšetkým deti privítali do života nové inkluzívne ihrisko v mestskej časti Košice-Nad jazerom. Na začiatku výstavby bol podnet od mamky malej Natálky, podľa ktorej dali ihrisku názov.

Všetko sa začalo pred niekoľkými mesiacmi. Vtedy Natálkina mamka položila otázku: Prečo na sídlisku nemáme ihrisko aj pre hendikepované deti? „Takmer okamžite sa začalo pracovať na tom, aby sídlisko doprialo zážitok z hry priamo v prírode takisto týmto deťom,“ informovala mestská časť Košíc Nad jazerom na svojej sociálnej sieti.

Hotové dielo sa rozprestiera pri zadnej časti bloku na Ladožskej ulici 7 – 16. Na projekt bolo vyčlenených 55 000 eur. Túto investíciu schválilo miestne zastupiteľstvo jednohlasne. „Máme veľkú radosť, že sme za účasti starostky Lenky Kovačevičovej, poslancov miestneho zastupiteľstva, a hlavne našich najmenších, mohli toto už dokončené ihrisko slávnostne otvoriť a odovzdať ho deťom,“ uviedla MČ Nad jazerom.

Pri slávnostnom akte nechýbala ani Natálka, po ktorej dostalo ihrisko názov. Má špeciálny odpružený povrch a šesť hracích prvkov: veľkú vežovú zostavu s edukatívnymi prvkami a nájazdovými rampami, inkluzívnu hojdačku, počítadlo, kresliacu tabuľku a piškvorky, telefóny, prehadzovadlo a inkluzívny kolotoč.

Zdroj a foto: FB MČ Nad jazerom


Dušan Guman