Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Dopravná komisia: Vedenie Správy ciest KSK poslúchlo zákaz „zhora“ a... neprišlo

Správa ciest KSK Správa ciest KSK sa „preslávila" viacerými kauzami. Foto: SC KSK

KOŠICE – Pondelkové zasadnutie Dopravnej komisie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) bolo v trochu inom duchu ako predchádzajúce. Nielen zložením, ale aj atmosférou.

Hoci väčšina členov komisie na zasadnutie prišla, vedenie Správy ciest KSK (SC KSK) chýbalo. Nikto neprišiel. Podľa našich informácií to mali zakázané od „najvyšších kruhov“ kraja. Bez ohľadu na okolnosti to viacerých členov komisie pobúrilo.

„V podstate tu celý čas zbytočne sedíme, rozprávame a poukazujeme na problémy, keď tu nikto z vedenia správy ciest nie je. Už druhý raz neprišli. Nemáme sa s kým rozprávať o problémoch a sťažnostiach. Čo si o tom máme myslieť? Neviem, či je to ignorácia, alebo si z nás robia srandu,“ pýtal sa jeden z členov komisie, krajský poslanec Michal Rečka. „Bude treba urobiť všetko preto, aby sem na zasadnutie komisie chodili členovia vedenia SC KSK. Lebo ich informácie a odpovede na naše otázky sú nosným pilierom zasadnutia komisie,“ dodal predseda dopravnej komisie Igor Petrík.

Krajského poslanca Miloša Ihnáta, ktorý je tiež členom komisie, to neprekvapilo. „Neboli tu ani minule. Po poslednom vývoji udalostí som to, pravdupovediac, čakal. Ale fakt je to od nich drzosť, jednoducho neprísť,“ povedal Ihnát. Členov komisie informoval aspoň vedúci oddelenia dopravy KSK Vladimír Žiarný. Ten ale, logicky, nemohol vedieť o všetkých problémoch a dianí v SC KSK, ktorá má navyše povereného generálneho riaditeľa.

Na zasadnutí dopravnej komisie bol aj riaditeľ úradu KSK Boris Bilčak. Aj on sa snažil odpovedať na niektoré otázky. Viaceré mu položil aj Ihnát. „Pán poverený riaditeľ Vaľko pravdepodobne nemá zaplatené za súkromné cesty služobným autom. Písal som si s ním, priznal to a povedal, že to zaplatí z prvej výplaty. Ako ja môžem mať dôveru v autoritu povereného generálneho riaditeľa? Preverte túto situáciu, či je to pravda,“ apeloval Ihnát na Bilčaka.

Ihnát poukázal aj na kauzu týkajúcu sa nezaplateného mýta a následné pokuty za autá a stroje, ktoré používa SC KSK. „Mám informácie, že už sa posielajú aj platobné rozkazy. Je to pravda alebo nie? Je to 57 pokút, každá vyše tisíc eur. Pýtam sa, či škodová komisia vyhodnotila škody spôsobené zodpovednými, ktorí boli vo funkciách? Ako je možné, že ku kauze mýto vôbec došlo?“ pýtal sa opäť Ihnát s tým, či boli spôsobené škody zosobnené.

„SC KSK má pre takéto prípady vlastné postupy, má aj vlastnú škodovú komisiu, ale ja nie som jej členom. Mám ale informácie o tom, že zasadala a riešila spomínanú situáciu. Zodpovednosť pracovníkov za spôsobenú škodu je limitovaná zákonníkom práce a internými normami,“ odpovedal Bilčak s tým, že dá zistiť aktuálny stav a aký bude ďalší postup.

Ihnát sa pýtal aj na zmluvu o poskytnutí právnych služieb s advokátskou kanceláriou doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, ktorá bola uzavretá 27. 10. 2023. Predmetom zmluvy je poskytnutie právnych služieb pre klienta súvisiacich s obstaraním nájmu techniky. Ide o starú známu zmluvu za 30 miliónov, na ktorú sme viackrát upozornili aj v Štandarde. Advokátska kancelária ju môže čerpať do výšky 12-tisíc eur podľa poskytnutých právnych služieb. „Pýtam sa, prečo má byť táto právna analýza urobená až teraz, a nebola robená predtým, ako sa podpísala 30-miliónová zmluva na nájom techniky?“ obrátil sa Ihnát na Bilčaka. Poukázal aj na to, že kraj má vlastných právnikov.

„Načo ich potom máme a koľko ich kraj zamestnáva?“ doplnil Ihnát ďalšie otázky. „Využívanie externých právnych služieb vo veciach, ktoré nie sú bežnou agendou úradu či SC KSK, je v poriadku. Keďže po uzavretí zmluvy bolo vznesených veľa otázok, bol urobený prieskum a uzavretá zmluva s doc. Tekelim. Nikto nedostáva peniaze vopred a za nič. Ide o štandardný postup,“ odpovedal riaditeľ úradu KSK.

Dodal, že je lepšie dať si urobiť právnu analýzu u niekoho, kto je nestranný, má poistenie a je nezainteresovaný. Ihnát opätovne zopakoval aj otázku, prečo nebola právna analýza objednaná ešte pred uzavretím spomínanej zmluvy o nájme. Bilčak odpovedal, že nemá zdanie. Inými slovami, že nevie. „Keď sme sa pred časom pýtali pána Trišča, tak odpovedal, že mu to právnici odporúčali. To by si nikto zo štatutárov nedovolil. Treba mať vopred jasno v tom, čo podpisujem,“ dodal na záver Ihnát.

Ďalšie zasadnutie dopravnej komisie KSK má byť v januári budúceho roka. Väčšina členov verí, že bez ohľadu na to, čo sa medzitým môže udiať, konečne sa dočkajú aj niekoho z vedenia SC KSK. Dnes sa tiež rozhoduje o tom, či bude pokračovať väzobné stíhanie generálneho riaditeľa SC KSK Antona Trišča. Na štvrtok je zvolané mimoriadne zasadnutie krajského zastupiteľstva, kde sa má rozhodnúť o jeho odvolaní z funkcie.

Generálneho riaditeľa Trišča NAKA vyšetruje kvôli pochybnému nákupu použitých nadstavieb. Foto: SC KSK

Boris Macko