Kraj hrozil mestu zastavením dopravy, poslanci podporili modernizáciu trate

KOŠICE – Košickí poslanci neodmietli možnosť požiadať o 80-miliónový príspevok na modernizáciu električkovej trate v metropole východu. Po jeho schválení by si mal polepšiť vyťažený úsek, ktorý je v havarijnom stave. Kraj tu pohrozil zastavením dopravy.

Hneď v úvode piatkového mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva primátor Jaroslav Polaček predložil poslancom žiadosť o schválenie projektu modernizácie električkových tratí. S týmto cieľom by mesto požiadalo o nenávratný príspevok 82 950 000 eur. Financie by mali prísť z Plánu obnovy a odolnosti SR, oblasti Zelená ekonomika, komponentu Udržateľná doprava.

Cieľom projektu je rekonštrukciou a modernizáciou trate zvýšiť atraktivitu verejnej hromadnej osobnej dopravy. Riešiť sa budú tiež prvky preferencie MHD, čo sú opatrenia, ktoré majú za cieľ uprednostniť vozidlá mestskej hromadnej dopravy v premávke. Mesto by sa na financovaní projektu podieľalo vo výške najviac 8 % z jeho sumy a ďalšími výdavkami, ktoré projekt vyvolá.

Kraj pohrozil pozastavením dopravy na poškodenej trati. Foto: Dušan Guman

Košický kraj pohrozil zastavením dopravy

Modernizácia električkových tratí sa týka úsekov na Slaneckej ulici od križovatky VSS po obratisko Važecká a samotného obratiska Važecká. Trať na týchto úsekoch je v havarijnom stave. Keďže technický stav električkového zvršku je nevyhovujúci, muselo dôjsť k zníženiu rýchlosti na celom úseku. Trať je podmočená, pričom absentuje odvodnenie. Môže dôjsť k zrúteniu električkových koľají, ohrozeniu zdravia cestujúcich a škodám na majetku.

Mesto bolo na situáciu písomne upozornené Košickým samosprávnym krajom, ktorý avizoval, že ak Košice neodkladne nepristúpia k riešeniu technického stavu, prevádzka na tomto úseku bude pozastavená. Po tom, čo projekt zrealizujú, sa mesto zaviazalo financovať jeho prevádzku ďalších 5 rokov.

Poslanci dotáciu do električkovej siete podporili jednohlasne. Foto: Dušan Guman

Návrh prešiel jednohlasne

„Modernizácia vybraných električkových tratí, súvisiacich križovatiek a obratiska bude významným skvalitnením celého systému verejnej osobnej koľajovej dopravy na území mesta,“ uviedla radnica v návrhu. „Jej ďalšie benefity by boli zvýšená dopravná obslužnosť mesta a zníženie nákladov na údržbu tratí.“

V diskusii k tomuto bodu programu nezaradený poslanec a starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát oslovil poslancov s apelom, aby mesto takúto veľkú dotáciu na dobrú vec určite využilo, čo sa vzápätí pri hlasovaní stalo. Za návrh hlasovalo 36 prítomných poslancov, proti nebol nikto a rovnako nikto sa nezdržal.


Ďalšie články