Most na Hlinkovej čaká opäť oprava. Mesto rieši projekt aj financie

Most Hlinkova 3 Most na Hlinkovej ulici čaká po necelých desiatich rokoch rekonštrukcia. Na vine zlého stavu sú nosníky. Foto: Boris Macko

KOŠICE – Jeden z najfrekventovanejších úsekov v Košiciach čaká rekonštrukcia. Ide o most na Hlinkovej ulici, ktorý bol opravovaný pred niekoľkými rokmi. Mesto už podniká prvé kroky, aby sa mohlo začať s jeho opravou.

Most na Hlinkovej pritom rekonštruovali pred necelými desiatimi rokmi. Po oprave ho opätovne otvorili v roku 2014. Už vtedy to bola nevyhnutnosť, keďže bol predtým v havarijnom stave. Teraz je však rekonštrukcia opäť nevyhnutná, navyše v oveľa väčšom rozsahu.

Magistrát sa už na ňu pripravuje a rieši prvé „papierovačky“. „V rámci projektu bude menená kompletne celá mostovka, teda nosná konštrukcia mosta nachádzajúca sa pod vozovkou. Opory a medziľahlé podpery mosta zostanú pôvodné, no musia sa sanovať. To znamená, že tam prebehnú úpravy – doplní sa napríklad časť betónu, prípadne výstuž, ak niekde chýba, alebo sa ošetrí, urobí sa sanačná omietka či zjednocujúci náter,“ informoval hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.

Projekt podľa neho počíta s tým, že v rámci jednej fázy sa odstráni mostný zvršok a vymenia sa všetky prefabrikáty nosnej konštrukcie v celej dĺžke mosta zhruba 160 metrov, no iba na jednej polovici mosta. Zostávajúca časť mosta bude slúžiť pre dopravu. „Samozrejme, premávka bude zúžená do dvoch jazdných pruhov pre oba smery. Tak to bolo aj v roku 2013 až 2014. Následne v ďalšej fáze sa opraví druhá polovica mosta,“ upresnil hovorca.

Most na Hlinkovej ulici čaká po necelých desiatich rokoch rekonštrukcia. Na vine zlého stavu sú nosníky. Foto: Boris Macko

Rekonštrukcia však bude mať svoje špecifiká. Priamo nad železničnou traťou sa bude pracovať v trošku inom režime, stavebné práce bude potrebné z hľadiska bezpečnosti vykonávať v čase nočných výluk medzi 0.10 – 3.30 hod. „Napriek tomu, že so železnicami komunikujeme o tomto zámere asi dva roky, nie je ešte všetko dohodnuté. Okrem vyvolaných investícií do ich majetku potrebujeme vybaviť vstup na ich pozemky a tiež zabezpečiť vecné bremená. Veríme však, že sa podarí všetko dotiahnuť,“ vysvetlil Tokarčík.

Treba dodať, že v rokoch 2013 a 2014 sa oprava týkala výmeny 12 nosníkov v najhoršom stave. Jeden z nich bol vtedy dokonca zlomený, takže sa musel ešte pred rekonštrukciou podoprieť. Popri tom sa vytypovali ďalšie poškodené prefabrikáty. „Zistili sme, že v horšom stave boli tie na južnom okraji mostného objektu, pretože je vyspádovaný skôr na túto stranu, takže voda stekala skôr tam. Svoje spravili určite aj posypová soľ a poveternostné podmienky,“ povedal hovorca.

Most na Hlinkovej ulici čaká po necelých desiatich rokoch rekonštrukcia. Na vine zlého stavu sú nosníky. Foto: Boris Macko

Natíska sa otázka, či bola rekonštrukcia pred desiatimi rokmi urobená správne a kvalitne. Na niektorých častiach mosta totiž vidno praskliny. Dôvod je nakoniec pomerne prekvapujúci. „Pred zhruba piatimi rokmi sme si všimli, že na nosníkoch pribúdajú nové trhliny, preto sme nechali urobiť diagnostiku a statickú zaťažovaciu skúšku. Problémom nebola v tomto prípade nekvalitná rekonštrukcia zo strany dodávateľa, ale to, že na stavbu tohto mosta boli použité nosníky typu Vloššák. Ak by existoval rebríček problémových prefabrikátov, bol by určite na prvom mieste. Ich životnosť je totiž kratšia, ako by mala byť. V našom prípade sa na nich objavujú trhliny,“ vysvetlil hovorca.

Dodal, že okrem spomínanej diagnostiky a statickej zaťažovacej skúšky prebehli na moste aj ďalšie prieskumy, ktoré boli vykonané odborníkmi z Technickej univerzity v Košiciach. Na základe toho sa usúdilo, že je potrebná výmena horizontálnej nosnej konštrukcie. V tomto prípade by podľa magistrátu nepomohla ani „nadbetonávka“ nad nosníky Vloššák, lebo by to aj tak nevyhovovalo platnej záťažovej norme.

Most na Hlinkovej ulici čaká po necelých desiatich rokoch rekonštrukcia. Na vine zlého stavu sú nosníky. Foto: Boris Macko

Otázne je, kedy chce mesto začať s rekonštrukciou a koľko to bude stáť. „Predpokladanú hodnotu zákazky určí až projekt a samotnú cenu realizácie až verejné obstarávanie. S plánovanou rekonštrukciou sa začne po získaní stavebného povolenia a zabezpečení finančných prostriedkov. Zatiaľ nevieme, koľko by tá rekonštrukcia mala trvať. Bude to závisieť od výsledku realizačného projektu, opisu predmetu zákazky a verejného obstarávania,“ upresnil Tokarčík.

Dodal, že v súčasnosti sa pred získaním stavebného povolenia riešia spolu so ŽSR ešte niektoré majetkové záležitosti. Takisto sa na základe ich požiadaviek dopracovávajú do projektu aj niektoré ďalšie náležitosti. Mesto ešte roku 2021 robilo na Hlinkovej ulici renováciu dvoch mostov – ponad Hornád a Mlynský náhon. Vytvárali sa tak dlhé kolóny.

Preto je na mieste otázka, či magistrát neuvažuje o výstavbe ďalšieho premostenia ponad Hornád, ktoré by odbremenilo tie doterajšie. „Premostenie z Masarykovej ulice je súčasťou plánu výstavby nového mestského centra. To by malo postupne vyrásť na území s rozlohou 124 hektárov v lokalite medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou,“  uzavrel Tokarčík. Zlá správa je, že projekt je zatiaľ skôr víziou, na ktorú treba čas a hlavne peniaze, ktoré teraz mesto nemá.


Ďalšie články