Poslanci sa boja Košičanov. V tajnom hlasovaní opäť zamietli návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Schváli nakoniec v tomto roku mestské zastupiteľstvo v Košiciach zvýšené dane a poplatky? Foto: Boris Macko

KOŠICE – Na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach boli poslanci opäť konfrontovaní s návrhom primátora na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Napriek očakávaniam návrh nezískal potrebnú podporu.

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach vládla veľmi napätá atmosféra a vypínali sa mikrofóny na podnet primátora, napokon ale poslanci významné rozhodnutie neprijali. Naši poslanci sa však najprv nedokázali zhodnúť ani len na forme hlasovania. Hneď na úvod prebehlo niekoľko hlasovaní po sebe o tajnom a verejnom a znova o tajnom hlasovaní. Primátor dokonca vyjadril ľútosť nad tým, že nie sú prítomné celoslovenské médiá, pretože „by bola hanba na celý svet“. A poslanec Djordjevič situáciu prirovnal k Fekišovciam.

Tajné hlasovanie poslanci odsúhlasili vraj kvôli „šikane“, ktorej sa im dostáva na sociálnych sieťach zo strany verejnosti. Foto: Lenka Dercová

Poslanci však napokon v tajnom hlasovaní neschválili návrh primátora mesta na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Išlo o zvýšenie poplatku zo súčasnej sumy 45 eur na 66,43 eura na osobu ročne, a zo 194,48 eura na 265,40 eura pre množstevný zber. V tajnom hlasovaní bolo za 19 poslancov a proti 20.


Ďalšie články