Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Na mestskom zastupiteľstve sa rokovalo aj o zvýšení školských poplatkov. Ako poslanci rozhodli?

Mestské zastupiteľstvo Košice Primátor určil termín mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva na štvrtok 8. februára. Foto: Boris Macko

KOŠICE – Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj výškami príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Rovnaký bod bol súčasťou aj minulotýždňového mimoriadneho zastupiteľstva. Vtedy tiež neprešiel.

Pre upresnenie, išlo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré upravuje výšku a podmienky príspevkov zákonných zástupcov alebo dospelých osôb na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školského klubu detí a centier voľného času, ako aj príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Finálnemu, tentoraz verejnému hlasovaniu predchádzala dlhá diskusia, ktorá občas prerástla do osobných útokov. Poslanci aj primátor si navzájom pripomínali, kto, kedy, čo a kde povedal, prípadne ako hlasoval v komisiách. Primátor Jaroslav Polaček vyčítal poslancovi Robertovi Schwarczovi, že komisia školstva, ktorej predsedá, zvýšenie poplatkov odobrila. Rovnako aj finančná komisia, ktorej predsedá Roman Matoušek.

„Komisie sú poradný orgán, ich stanoviská sú nezáväzné,“ argumentoval Schwarcz. „Mestská rada ako poradný orgán primátora odporučila návrh neprijať,“ kontroval Matoušek. Tak či onak, slovné prestrelky výsledok napokon neovplyvnili a poslanci návrh na zmenu spomínaného VZN neodhlasovali.

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo neodobrilo ani zvýšenie poplatkov v školstve. Foto: Boris Macko


Boris Macko