Zodpovední zo ZŠ v Parchovanoch: Konečne prelomili mlčanie o samovražde Romana

BeFunky-collage (5) Kompetentní uverejnili na stránke školy svoje stanovisko k samovražde žiaka Romana. Foto:

PARCHOVANY – Na webovej stránke Základnej školy Parchovany sa objavilo stanovisko k tragickej udalosti, samovražde deviataka, ktorý skočil zo strechy školy. Kto presne ho napísal, nie je známe, chýba podpis. V úvode je vyslovená sústrasť príbuzným, priateľom a blízkym zosnulého Romana Michalíka. Autor uviedol, že tragédia otriasla aj všetkými zamestnancami školy a žiakmi a ovplyvnila vyučovanie v škole.

Neskorá reakcia školy je zdôvodnená tým, že psychológovia ju neodporučili skôr v záujme ochrany duševného zdravia žiakov školy. Nasleduje popis udalosti z tragického pondelka 20. novembra 2023.

Po 3. vyučovacej hodine Roman napriek zákazu službukonajúcej učiteľky vyskočil cez okno na chodbe na strechu jedálne a po protipožiarnom rebríku prešiel na strechu budovy školy. Pedagogička, ktorej pokyny žiak nerešpektoval, okamžite informovala vedenie. To zalarmovalo všetky záchranné zložky a oznámilo udalosť zákonnému zástupcovi. Roman následne komunikoval asi 50 minút zo strechy školy s učiteľom, zástupcom školy, policajtom a matkou. Potom telefonoval s otcom, ktorý sa nachádzal v zahraničí. Ešte pred príchodom hasičov však skočil zo strechy. Lekári ho oživovali na mieste, následne ho transportovali do nemocnice, kde, žiaľ, zraneniam podľahol,“ znie informácia o tragických momentoch osudného dňa s dodatkom, že z udalostí existujú kamerové záznamy, ktoré má polícia k dispozícii, rovnako aj výpovede vedenia
školy, učiteľov a spolužiaka.

V stanovisku je ďalej uvedené: „Na druhý deň sme sa dozvedeli, že existuje videozáznam, ktorý nakrútila žiačka deviatej triedy a potom ho sprístupnila na sociálnej sieti. Táto udalosť je taktiež predmetom policajného vyšetrovania a bude riešená aj v zmysle školského poriadku.“

V škole plánujú vyvodiť vo svojej kompetencii veľmi prísne dôsledky voči žiakovi, ktorý natočil video, a aj voči osobám, ktoré je počuť v jeho pozadí. V stanovisku je uvedené, čo vedenie školy podniklo tesne po udalosti a s ktorými inštitúciami komunikovalo. Nevynechali ani medializáciu tragédie a prijaté opatrenia na zamedzenie zopakovaniu podobnej dramatickej udalosti.

Kompetentní sa vyjadrili tiež k medializovaným informáciám týkajúcim sa školy.

Zničenie pomôcok na výtvarnú výchovu
V siedmom ročníku si Roman doniesol do školy kufrík s pomôckami na výtvarnú výchovu. Na ďalší deň nebol v škole. Keďže jeho spolužiaci nemali výkresy na vyučovaciu hodinu a vedeli, že v tomto kufríku sú, tak si ich zobrali. Pri manipulácii sa vylialo lepidlo a obsah kufríka znehodnotilo. Spolužiaci prijali kolektívnu vinu a chceli vo finančnej forme túto škodu nahradiť. Roman ju však odmietol.

Vyjadrenie k údajnému šikanovaniu na škole

V školskom roku 2019/2020 bola vykonaná v škole hĺbková štátna inšpekcia, ktorá sa zamerala aj na prieskum výskytu šikanovania vo všetkých triedach. V dvoch z nich konštatovala podozrenie na riziko vzniku. V oboch prípadoch išlo o nespokojnosť spolužiakov so správaním jednotlivca. Doteraz sme v škole dokázateľne zaznamenali a následne riešili jeden prípad kyberšikany medzi žiačkami. Druhý prípad bolo šikanovanie učiteľky žiačkami. V medializovanom prípade sme neevidovali žiadny podnet na prešetrenie podozrenia zo šikanovania v priestoroch našej školy. Denne riešime (tak ako aj v iných školách) konflikty v správaní žiakov v triedach, ktoré sa stupňujú. Zatiaľ však väčšina z týchto sporov nesie znaky konfliktov, a nie šikany. V zmysle ochrany osobných údajov nemôžeme zverejniť informáciu, či existujú alebo neexistujú zápisy, ktoré sa dotýkajú aj tohto prípadu.

Trestné oznámenie
V dôsledku zverejňovania jednostranných, neoverených a zavádzajúcich informácií sa naši zamestnanci stali terčom ohovárania, sú im adresované osočujúce a ubližujúce komentáre, niektoré z nich hovoria aj o ich fyzickej likvidácii. Škola okamžite podala trestné oznámenie so zoznamom autorov týchto správ. Vzhľadom na bezpečnosť učiteľov a žiakov boli všetky školské sociálne siete dočasne pozastavené.

Návod pre kolegov

Pevne dúfame, že tento tragický prípad poslúži na zamyslenie pre všetkých, ako má ktorákoľvek škola postupovať v týchto prípadoch. Chceme ubezpečiť rodičov, že našou prioritou je upokojiť našich žiakov a učiteľov a obnoviť bezpečné výchovno-vzdelávacie prostredie. Pevne veríme, že to spolu aj s rodičmi a odbornými zamestnancami v školstve úspešne zvládneme. Ľudsky chápeme nesmierny žiaľ pozostalých. S ľútosťou však konštatujeme, že medializovanie nepravdivých, neoverených a špekulatívnych názorov znevažuje dlhoročnú prácu celého pedagogického kolektívu školy.


Ďalšie články