Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Mesto padá na dno. Košický magistrát začína od piatka úradovať v krízovom režime

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Schváli nakoniec v tomto roku mestské zastupiteľstvo v Košiciach zvýšené dane a poplatky? Foto: Boris Macko

KOŠICE – Magistrát už oficiálne oznámil, že zaťahuje ručnú brzdu. Inými slovami, mesto prechádza do krízového režimu. Akých oblastí sa to dotkne?

V praxi to podľa hlavného kontrolóra Pavla Galla bude znamenať radikálne obmedzenie akýchkoľvek bežných výdavkov vrátane financií smerujúcich do zabezpečenia obvyklých potrieb mesta. Takisto to bude aj pri prevádzke magistrátu a mestských podnikov, aby sa čo najrýchlejšie dosiahli úspory predovšetkým v oblasti prevádzkových a mzdových nákladov.

Pripomenul, že krízový režim sa odzrkadlí aj na viacerých kompetenciách, ktoré zo zákona zabezpečuje mesto, ako sú napríklad odvoz komunálneho odpadu, údržba a opravy ciest aj verejných priestranstiev. Naopak, mesto sa bude snažiť minimalizovať dopady krízového režimu v oblasti sociálnej starostlivosti a školstva.

Dôvodom zvolania Finančného krízového štábu bola nepriaznivá finančná situácia mesta, kvôli ktorej v súčasnosti nie je možné pripraviť vyrovnaný rozpočet. Podľa magistrátu poslanci mestského zastupiteľstva za uplynulý týždeň na jeho mimoriadnych rokovaniach dvakrát odmietli návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, v školských zariadeniach, daň z nehnuteľností a ubytovania. Ak by odhlasovali zvýšenie, do rozpočtu to mohlo priniesť až 25 miliónov eur. Keďže sa tak nestalo, mesto bude mať podľa Galla obrovské problémy zostaviť vôbec rozpočet na rok 2024.

Rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami predstavuje v súčasnosti zhruba 44 miliónov eur. No ak by aj poslanci schválili zvýšenie sadzieb v navrhovanom rozsahu, stále by mestu chýbalo niekoľko miliónov eur, aby mohli byť poskytované služby v takom rozsahu, na aký sú obyvatelia zvyknutí. „Tak či tak by sme museli pristúpiť k niektorým opatreniam,“ doplnil Polaček. Problémom sú najmä výpadky príjmov z podielových daní, ktoré sú hlavným zdrojom financovania samospráv na Slovensku. Obrovské finančné ťažkosti spôsobujú aj nové kompetencie miest, ktoré spôsobili nárast výdavkov. Konkrétne na rozpočet mesta to za uplynulé štyri roky znamenalo negatívny finančný dopad v celkovej výške až 115 miliónov eur.

Hlavný kontrolór zdôraznil, že mesto sa aj kvôli nezvýšeniu príjmov a nárastu niektorých druhov výdavkov, ktoré nedokáže ovplyvniť, nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii. Tá sa podľa jeho slov bude ďalej zhoršovať a nevylúčil ani problémy s nedostatočnou platobnou schopnosťou. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo od ekonomického oddelenia bude pravidelne vyžadovať monitorovaciu správu o všetkých záväzkoch mesta vrátane tých po lehote splatnosti.  

Pavol Gallo informoval o stretnutí s kontrolórmi mestských častí, ktorí vyjadrili pochopenie s chystanými racionalizačnými opatreniami zo strany mesta a pridali aj niektoré návrhy, napr. v oblasti koncepčného riešenia problematiky miestnych daní a poplatkov. Ako počas Finančného krízového štábu doplnil primátor, od začiatku budúceho roka vstúpi mesto do rozpočtového provizória. Úsporné opatrenia sa týkajú zníženia výdavkov v minimálnej výške 5 percent oproti tým výdavkom, ktoré boli schválené v rozpočte mesta na tento rok.

Do budúceho pondelka má každé oddelenie a každý referát Magistrátu mesta Košice predložiť takzvanú SWOT analýzu s dôrazom na identifikáciu ohrození a rizík pri nenavýšenom rozpočte. Zároveň majú navrhnúť opatrenia s odôvodnením dopadov, resp. prípadných škôd pri pripravovaných investíciách, eurofondových projektoch a službách mesta Košice. Pre všetkých zamestnancov mesta, mestských podnikov a organizácií bolo bez akýchkoľvek výnimiek až do odvolania zakázané vyplácanie odmien. Okrem toho primátor navrhne zmenu odmeňovacieho poriadku pre mestských poslancov, pričom aj on sám sa vzdá svojich odmien.

Mesto Košice je najväčší zriaďovateľ škôl a školských zariadení na Slovensku a v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy musí na mzdy zamestnancov v školstve vynaložiť o 10,6 milióna eur viac ako v roku 2022, resp. 5,1 milióna navyše oproti tomuto roku. Vzhľadom na enormný nárast výdavkov a nákladov má oddelenie školstva pripraviť aj návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení, ktoré budú v nasledujúcom roku predložené poslancom.

Hoci 24. a 29. novembra boli dve mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva, ako už bolo spomenuté, poslanci neschválili navrhované zvýšenie poplatkov za odpad, či zvýšenie dane. Preto magistrát predstaví konkrétne opatrenia týkajúce sa rozsiahlych škrtov vo všetkých oblastiach života mesta v najbližších dňoch poslancom zastupiteľstva. Tí o nich budú rokovať na svojom najbližšom riadnom zasadnutí 12. decembra. Je ale otázne, či dovtedy primátor zvolá ďalšie mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva.


Boris Macko