Podnikatelia chcú od mesta ušlé zisky. Magistrát to považuje za absurdné

Verejný cintorín Vyše dva roky trvajúca rekonštrukcia verejného cintorína spôsobuje podnikateľom problémy. Foto: Boris Macko

KOŠICE – Majiteľom firiem, ktorí majú prevádzky pri vstupe na verejný cintorín, došla trpezlivosť. Tvrdia, že kvôli rekonštrukcii parkoviska a vstupu na cintorín prišli za vyše dva roky, čo rekonštrukcia začala, o veľkú časť tržieb. V dohľadnom čase chcú preto podniknúť ďalšie kroky.

Patrí k nim aj Vladislav Stanko, ktorý tu má niekoľko mesiacov kvetinárstvo. „Prevádzku som prevzal po pánovi, ktorý tu pôsobil 25 rokov. No za tých zopár mesiacov som zistil, že ostatné firmy, ktoré tu pôsobia roky, sa sťažujú na komplikácie kvôli rekonštrukcii vstupu na cintorín. Za ten čas stratili veľa z tržieb a sú nešťastní. Niektorí museli prepúšťať, iní dokonca úplne skončili,“ poukázal Stanko na problém.

„Majitelia firiem ma oslovili kvôli tomu, že som bol mestský poslanec a som miestny poslanec v mestskej časti Dargovských hrdinov, či by som im nevedel pomôcť,“ upresnil Stanko. Priznal sa, že šiel do rizika, keďže kvetinárstvo nie je hlavná oblasť jeho podnikateľskej činnosti. No veril tomu, že rekonštrukcia bude v novembri hotová. „Lenže termín nedodržali. Dnes už prešiel tretí, ktorý bol prisľúbený. Najprv to bol júl 2023, potom 1. november a teraz 16. január. A nesplnili ho mesto ani dodávateľ,“ uviedol Stanko.

„Chceme najneskôr do siedmich dní mestu poslať spoločný list. Niečo ako predžalobnú výzvu. Okrem iného tam bude aj bod, v ktorom budeme žiadať, aby nám oznámili reálny termín dokončenia prác. Ak by ho opäť nedodržali, tak by sme podali žalobu. Sú firmy, ktoré prišli aj o státisíce eur a vedia to dokladovať. A tým pádom si vymáhať spôsobenú škodu,“ načrtol Stanko ďalší postup.

Spolu s ostatnými podnikateľmi ho mrzí nielen ušlý zisk, ale aj prekážky, ktoré musia návštevníci verejného cintorína prekonať. „Boli tu prípady, keď nám jedna žena odpadla a bolo treba volať sanitku. Kvôli rozkopanému terénu tu boli aj pády ľudí a opäť bolo treba volať sanitku. Takže to bolo riziko,“ opísal Stanko situáciu. Upozornil aj na to, že mesto pred časom posielalo ľudí na cintorín cez vedľajší cintorín na súkromnom pozemku. „Vnímam to ako drzosť, posielať prenosným značením ľudí cez súkromný pozemok bez súhlasu majiteľa. Viem to priamo od neho. Mesto s ním o tom vôbec nekomunikovalo,“ dodal Stanko.

Pripojil sa k nemu aj majiteľ vedľajšej firmy Róbert Juraj Pavlínsky. „Sídlime tu 25 rokov, pohrebníctvo som prebral po babke. Za tie dva roky sme prišli o zhruba 70 percent tržieb. Nehovoriac o tom, že hlavne starší ľudia majú problémy, v nerovnom teréne sa im ťažko chodilo. Periodicky síce informovali o stave prác, ale nikdy sme nevedeli úplne presne, ako to bude. Primátor sem chodí na kontrolu prác, no s nami nekomunikoval. Ľudia nemajú kde parkovať a je komplikované sa sem dostať,“ hovorí majiteľ pohrebníctva o každodennej realite.

Mesto sa bráni tým, že podobne ako podnikatelia chce, aby bolo čoskoro všetko hotové. „Našou povinnosťou a cieľom je vytvárať zhotoviteľovi také podmienky, aby stavbu odovzdal mestu čo najskôr. Ukončenie prác bude závisieť najmä od klimatických podmienok. Následne môžeme začať proces preberania jednotlivých objektov a kolaudácie. Je aj v záujme zhotoviteľa, aby stavbu odovzdal čo najskôr a v požadovanej kvalite, pretože mesto si za každý deň omeškania bude uplatňovať sankcie vyplývajúce zo zmluvy o dielo,“ argumentuje magistrát v stanovisku, ktoré poskytol Košickému Štandardu. 

Mesto upozornilo aj na to, že cena za dielo bola pôvodne 1 439 999,99 eura s DPH. No dvoma dodatkami sa navýšila na 1 644 264,23 eura s DPH, a to kvôli zmene projektovej dokumentácie a zapracovaniu viacerých nových prvkov. „Treba si uvedomiť, že súčasťou revitalizácie verejného priestoru a jeho skultúrnenia sú aj napríklad výmena inžinierskych sietí, dobudovanie kanalizácie či osadenie špeciálnych nádrží na ochranu koreňovej sústavy stromov – Treeparker,“ píše sa ďalej v stanovisku magistrátu. 

Požiadavka zástupcu podnikateľov na kompenzáciu ušlého zisku je podľa magistrátu absurdná. „Je to, akoby mesto od nich očakávalo, že sa po dokončení a revitalizácii cintorína podelia o svoj zisk s mestom. Rekonštrukcia prebiehala v plnej prevádzke cintorína, to znamená, že nemohla mať vplyv na podnikateľskú činnosť daných subjektov,“ odmieta magistrát tvrdenia podnikateľov.

Mesto sa dotklo aj témy komplikácií kvôli stavebným prácam. „Dlhodobo upozorňujeme návštevníkov cintorína, aby neprechádzali cez stavenisko a pri návšteve verejného cintorína využívali vstupy zo sídliska Železníky a zo židovského cintorína,“ apeluje mesto na návštevníkov cintorína s tým, že povinnosťou zhotoviteľa je zabezpečiť stavbu a stavenisko tak, aby nedochádzalo k úrazom či zraneniam.


Ďalšie články