Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Srdce Zemplína oslávi výročie zmienky v stredisku zmodernizovanom za 200-tisíc eur

Vynovená sála kultúrneho strediska v Michalovciach Vo veľkej sále s modernou technikou očakávajú nové podujatia. Foto: mesto Michalovce

MICHALOVCE – Michalovciam sa podarilo získať prostriedky vo výške 200-tisíc eur na rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska. Mesto teraz počíta aj s úplne novými podujatiami a strediskom ako centrom osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky.

Michalovce uspeli vo Výzve na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií Ministerstva kultúry SR. Financie získali na projekt Modernizácia veľkej sály Mestského kultúrneho strediska. Spolufinancujú ho vo výške zhruba 40 330 eur. Peniaze boli použité na modernizáciu priestorov veľkej sály vrátane technického a technologického vybavenia. Pribudli nová osvetľovacia technika, látkové vybavenie javiska, elektrický koľajnicový systém, motorické javiskové ťahy a vysokovýkonný projektor.

Divákov aj umelcov čakajú nové, kvalitnejšie zážitky

Od modernizácie očakávajú zníženie prevádzkových nákladov, lepšiu techniku a kvalitnejšie javiskové osvetlenie. „Pri príprave projektu sme zohľadňovali kvalitatívne hľadisko pre oblasť profesionálnej sféry (divadelné predstavenia, koncerty a iné kultúrnospoločenské akcie), ekonomické hľadisko (úspora energií), časové hľadisko (dlhá životnosť technológií), funkčné hľadisko (novodobé funkcie, rýchlejšie programovanie, riadenie a obsluha technológií) a ekologické hľadisko (LED zdroje neobsahujú ťažké kovy),“ uviedlo mesto na svojom webe.

Mesto zmodernizovalo techniku aj javiskové osvetlenie. Foto: mesto Michalovce

„Tešíme sa zo všetkých prác, ktoré sa vďaka úspešnému projektu podarilo zrealizovať. Najväčšiu radosť máme asi zo zlepšenia vizuálneho zážitku pre diváka a vytvorenia lepších podmienok pre účinkovanie umelcov. Nový svetelný park predstavuje významný prínos. S novým projektorom môžeme garantovať úplne jasný obraz počas svietenia javiska a kvalitné videoprojekcie na plátne. Okrem toho sa zlepšil komfort a rozšírili možnosti pre samotnú produkciu, a to vďaka vynoveným ťahom, ktoré umožňujú efektívne umiestnenie techniky a scénického vybavenia,“ priblížila Košickému Štandardu hovorkyňa primátora mesta Michalovce Mária Stričková.

„Nedá sa nespomenúť ani nové javiskové opony, ťahy, výkryty, sufity a ďalšie javiskové látky. Tešíme sa na všetky podujatia, lebo teraz prinesú divákom i umelcom úplne nové a kvalitnejšie zážitky.“ Podľa vedúcej odboru komunikácie a marketingu „rekonštrukcia a modernizácia projektu si vyžiadali plánovanie a koordináciu mnohých odborníkov a pracovníkov z rôznych oblastí vrátane stavebníkov, statikov, elektrikárov, inžinierov, dizajnérov a ďalších“.

Sála zastreší i celkom nové podujatia

Okrem kultúrnych a spoločenských aktivít priestory slúžia ako kinosála kina Centrum. „Vo vynovenej sále sa budú organizovať aj nové podujatia, ktoré sa predtým v sále nemohli realizovať. Veríme, že nové technologické možnosti prilákajú produkcie, ktoré si k nám kvôli obmedzeným možnostiam doteraz cestu nenašli,“ avizuje Mária Stričková.

Technici už absolvovali dve školenia na prácu s novou technikou. Foto: Mesto Michalovce

„V rámci podujatí, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko je dôležité, aby sa zamestnanci dôkladne zoznámili s novou technikou a naučili sa s ňou pracovať. Technici už absolvovali dve školenia, ktoré ich pripravili na prácu s novým svetelným pultom,“ informovala hovorkyňa primátora.

Sála prinesie benefit už počas blížiacich sa osláv

Nejde iba o estetické a funkčné výhody inovácií. „Nové svetelné a technické systémy sú často navrhnuté s ohľadom na efektívnosť spotreby energie, čo znamená nižšie náklady na prevádzku a udržateľnejšie využitie zdrojov. Týmto spôsobom rekonštrukcia sály nielen zlepšuje jej funkčnosť a atraktivitu, ale prispieva aj k environmentálnej udržateľnosti a hospodárnosti prevádzky,“ upozornila M. Stričková. Mesto plánuje usporiadať širokú škálu zaujímavých podujatí v rámci osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

„Tento významný míľnik si zaslúži oslavu a využitie priestoru veľkej sály na kultúrne, umelecké a spoločenské podujatia, ako napríklad koncerty miestnych hudobných skupín, folklórne a tanečné vystúpenia, divadelné predstavenia, literárne čítania, výstavy umenia, divadelné hry a mnoho ďalších kultúrnych podujatí. Pri príležitosti výročia sa snažíme ponúknuť pestrý program, ktorý oslavuje históriu, kultúru a identitu mesta Michalovce. Očakávame, že počas tejto slávnostnej udalosti bude vynovená sála centrom aktivity a kultúrneho života,“ uzavrela hovorkyňa primátora Michaloviec a vedúca odboru komunikácie a marketingu Mária Stričková.

Foto z rekonštrukcie: Mesto Michalovce


Dušan Guman