Erik Tomáš tvrdí, že špeciálne veci si žiadajú špeciálne zmeny zákonov. Na ťažko postihnuté deti vraj dá štát viac peňazí

Charita 1 V Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi sa starajú o deti s ťažkými zdravotnými postihnutiami. Foto: Rastislav Ovšonka

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Centrum pre deti a rodinu Domu Charitas sv. Jozefa Spišskej katolíckej charity spolu s podobným zariadením v Turzovke by mali od júla dostávať viac peňazí. Na tlačovej besede v Spišskej Novej Vsi to dnes oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

„Špeciálne veci si žiadajú špeciálne zmeny zákonov. Toto zariadenie už osem rokov žiadalo navýšenie štátneho príspevku pre toto zariadenie a zariadenie v Turzovke. V pripomienkovom konaní už máme novelu zákona o sociálno-právnej ochrane detí, sociálnej kuratele, vďaka ktorému navýšime štátny príspevok pre dve zariadenia o 40 percent oproti bežnému príspevku,“ povedal Erik Tomáš.

Konkrétne pôjde o 800 eur mesačne navyše na každé dieťa umiestnené v týchto dvoch zariadeniach.

Na Slovensku je okrem štátnych aj 31 neštátnych centier pre deti a rodinu, ale len dve z nich sa špecializujú na starostlivosť o ťažko postihnuté deti s mentálnym či telesným postihnutím. Ide práve o dve zariadenia, ktoré prevádzkuje Spišská katolícka charita.

Podľa riaditeľky Centra Alexandry Hovancovej to bol osemročný boj. „Denne sme boli v situácii, že budeme musieť zatvoriť. Ročne len na mzdách sme vytvárali dlh 150-tisíc eur. Naše zariadenie bolo najstratovejšou službou Spišskej katolíckej charity,“ uviedla Alexandra Hovancová.

Každý rok musela riaditeľka bojovať s tým, či zariadenie nezatvoria. Podstatná časť prostriedkov získaných vďaka novele zákona pôjde na úhradu platov zamestnancov.

„Napriek tomu, že sme mali stále nedostatok peňazí, deťom nikdy nič nechýbalo. Peniaze sa nám darilo zháňať vďaka iným aktivitám. Ak by sme toto zariadenie zatvorili, deti by nemali kam ísť,“ povedala Alexandra Hovancová.

Deti v Centre v Spišskej Novej Vsi okrem toho, že majú rôzne formy ťažkého zdravotného postihnutia, majú smutný osud aj v tom, že ich opustili vlastní rodičia.

V Spišskej Novej Vsi sa starajú o 16 detí v dvoch skupinách, v Turzovke o jednu skupinu postihnutých detí.

Podľa ministra Tomáša novela zákona pôjde do parlamentu v štandardnom režime. Minister predpokladá, že do prvého čítania by sa mal návrh zákona dostať v apríli, po skončení medzirezortného pripomienkovania.

Účinnosť by mal zákon nadobudnúť k 1. júlu tohto roku. Minister nepredpokladá, že by za túto novelu zákona nezahlasoval nejaký poslanec.

Novela zákona si tohto roku vyžiada približne 100-tisíc eur. V budúcich rokoch by to malo byť 240-tisíc eur ročne. Peniaze našlo ministerstvo podľa ministra vo vlastnej kapitole. Aj vzhľadom na celkový objem peňazí by táto novela nemala navyše zaťažiť štátny rozpočet.


Ďalšie články