V UNLP otvorili endoskopické pracovisko za 1,2 milióna. Priniesť má nové horizonty v diagnostike a liečbe

endoskopia Košice II. interná klinika UNLP Košice a UPJŠ LF poskytujú komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v rámci internej medicíny. Foto: Redakcia

KOŠICE – Posledný februárový deň sa niesol v Košiciach v slávnostnom duchu. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) totiž otvorila nové endoskopické pracovisko.

Endoskopické pracovisko II. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach zažilo v poslednom období rozsiahlu modernizáciu a rekonštrukciu.

Tento významný krok umožňuje pracovisku poskytovať komplexnú diagnostickú a terapeutickú gastrointestinálnu endoskopiu pre pacientov z celého východného Slovenska, čím sa stáva nadregionálnym centrom v tejto oblasti.

Slávnostné otvorenie nového pracoviska, ktoré sa uskutočnilo v posledný februárový deň, sa nieslo v duchu očakávania a sľubov do budúcnosti.

Medzi významnými hosťami nechýbala ani ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková, ktorá zdôraznila význam modernizácie pre zlepšenie diagnostiky a liečby onkologických ochorení tráviaceho traktu:

„Teším sa, že som dnes mohla byť súčasťou otvorenia nového zrekonštruovaného endoskopického pracoviska tu v UNLP, v najväčšej nemocnici na východnom Slovensku. Nové zrekonštruované endoskopické oddelenia a špičkové prístroje umožnia oveľa efektívnejšie, rýchlejšie vyšetrenie pacientov s podozrením na zhubný nádor tráviaceho traktu.“

Podľa jej slov špičkové prístroje budú benefitom nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníkov.

Riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa poukázal na to, ako centralizácia endoskopických služieb prispieva k lepšej dostupnosti a efektívnosti pri diagnostike a prevencii onkologických ochorení: „Rýchla a komplexná dostupnosť endoskopie na centralizovanom pracovisku zvýši záchyt včasných štádií ochorení gastrointestinálneho traktu a pomôže predísť potenciálnym onkologickým ochoreniam. Vďaka moderným technológiám sa zníži potreba operačných výkonov a zlepší sa kvalita života pacientov.“

Modernizácia pracoviska bola možná vďaka podpore Ministerstva zdravotníctva SR s celkovou investíciou takmer 1,2 mil. eur. Táto finančná injekcia umožní klinike zvýšiť kapacitu diagnostických a terapeutických endoskopických zákrokov z 2 000 na 3 000 ročne.

Pracovisko je vybavené novou endoskopickou sálou, najmodernejšou generáciou prístrojov vrátane nového oddelenia intervenčnej endoskopickej rádiológie, ktoré kombinuje endoskopiu s ultrazvukovým vyšetrením.

Docentka Sylvia Dražilová vysvetlila význam tejto inovácie: „Lekár sa podľa zdravotného stavu pacienta priamo počas vyšetrenia rozhodne, ktorú metódu použije. Eventuálne aj obidve naraz.“

Táto flexibilita zvyšuje efektivitu diagnostiky a terapie, čo potvrdil aj docent Eduard Veselíny, zdôrazňujúc význam pre pacientov: „Celý proces vieme dokončiť skôr a včas, aby sme predišli zhoršeniu jeho zdravotného stavu. Pacient tak nemusí podstupovať zbytočný chirurgický zákrok, pretože vieme jeho zdravotný stav riešiť počas vyšetrenia aj priamo drenážou.“

Ďalšou novinkou je vybavenie pracoviska ultrazvukom vyššej generácie, ktorý umožňuje podrobné vyšetrenie brušnej dutiny, ciev a pečene vrátane merania množstva tuku a stupňa väzivovatenia.

Tieto pokročilé technológie a metódy otvárajú nové možnosti v prevencii, diagnostike a liečbe gastrointestinálnych ochorení, čím značne prispievajú k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na východnom Slovensku.


Ďalšie články