Zuzana Dolinková sľúbila peniaze vedeniu košickej nemocnice. Nadstavbu potrebujú ako soľ

DFN Dolinková Ministerka Zuzana Dolinková sľúbila vedeniu DFN pomôcť financiami pri dostavbe. Foto: Archív nemocnice

KOŠICE – Ministerka zdravotníctva sa rozhodla v uplynulých dňoch navštíviť niektoré košické nemocnice. Namierila si to aj do tej, kde sú hospitalizované deti. V Detskej fakultnej nemocnici Košice šéfku rezortu zaujímali najmä podmienky pre detských pacientov na viacerých klinikách a oddeleniach. Práve tam je potrebné rozšírenie poddimenzovaných priestorov.

Riaditeľ DFN Andrej Koman využil stretnutie a poďakoval sa ministerke za poskytnutie kapitálových výdavkov štátu v čiastke 1,7 milióna. Tie budú použité na kúpu desiatich dýchacích prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy v hodnote vyše 800-tisíc eur, a tiež doriešenie havarijného stavu parkoviska a kanalizácie. Ďalšieho 2,7 milióna eur vyčlenil rezort na investície do špeciálnej zdravotníckej techniky, informačných technológií a infraštruktúry, ktoré pomôžu skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Vedenie nemocnice verí, že konečne prídu na rad aj ďalšie kľúčové investície.

„Detská fakultná nemocnica Košice má už dlhšie pripravený projekt nadstavby systémovo riešiaci nedostatok priestoru v zdravotníckom zariadení, ktorý by umožnil poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti z východoslovenského regiónu na požadovanej úrovni. Vypracovaná bola k nemu aj projektová dokumentácia, jediné, čo chýba na jeho realizáciu, sú peniaze v objeme 35 miliónov eur,“ povedal riaditeľ DFN Andrej Koman. Dodal, že na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie už ministerstvo v predchádzajúcom období pridelilo 940-tisíc eur. V prípade, že by sa nadstavba nerealizovala, táto investícia by bola celkom zbytočná.

Zuzana Dolinková po návšteve detskej onkológie a hematológie i detskej chirurgie konštatovala, že budú hľadať zdroje a riešenia, aby sa podmienky hospitalizácie detského pacienta a komplexnosť zdravotnej starostlivosti výrazne zlepšili. „Verím, že sa nájde vôľa kompetentných investovať do ťažko chorých detských pacientov z Košického a Prešovského kraja, pretože projekt nadstavby DFN Košice je nevyhnutným predpokladom skvalitnenia zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov s mimoriadne vážnymi zdravotnými problémami,“ zdôraznil riaditeľ DFN Košice Andrej Koman.

Nové priestory by podľa neho umožnili okrem iného aj vybudovanie detského oddelenia rádiológie a zobrazovacích metód. „Sme jediná nemocnica na východe Slovenska, ktorá nemá takéto vlastné pracovisko a vyšetrovanie detí v iných zdravotníckych zariadeniach výrazne obmedzuje, predlžuje a komplikuje vyšetrovací proces,“ pripomenul Koman v súvislosti s dobudovaním nemocnice, ktorej kapacita dlhodobo nepostačuje potrebám a nárokom, ktoré sú na ňu kladené ako na špecializované zariadenie pre deti z celého východoslovenského regiónu.

Realizácia nadstavby nemocnice, ktorú považuje jej vedenie za absolútnu prioritu, by umožnila zvýšiť počet lôžok približne o 40 %. Rozšírenie priestorovej kapacity by bolo na prospech deťom, ich rodičom aj zdravotnému personálu, ktorý je unavený nielen z náročnej práce, ale aj podmienok, v akých zdravotnú starostlivosť ťažko chorým deťom poskytuje.

Najvypuklejšie je to na Oddelení detskej onkológie, kde sa liečia deti z celého Košického a Prešovského kraja, no má k dispozícii iba 15 lôžok, čo nepostačuje pre samotných pacientov, nieto pre rodičov pri hospitalizácii s dieťaťom, na čo majú morálny nárok. Rovnaká situácia je aj na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny, na Klinike detí a dorastu, Oddelení detskej neurológie a Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Projekt by pritom vytvoril možnosti aj pre vybudovanie nových pracovísk.


Ďalšie články