Spišská Nová Ves pripravuje výstavbu zariadenia pre seniorov

Spišská Nová Ves 3 Spišská Nová Ves Foto: Rastislav Ovšonka

POPRAD – Mesto Spišská Nová Ves pokračuje v príprave výstavby domu seniorov, ktorej zámerom je rozšíriť kapacity komunitnej sociálnej starostlivosti v meste. Samospráva už hľadá dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota predstavuje viac ako 3,6 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Projekt bude financovaný z eurofondov.

Nové zariadenie sa bude nachádzať na Brezovej ulici v južnej časti sídliska Tarča, pôjde o viacpodlažnú budovu. Kapacita zariadenia bude 30 lôžok, počet zamestnancov pätnásť. „Užívateľmi domu seniorov budú klienti, ktorí majú zníženú sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, a ktorých situácia si vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby,“ uvádza sa v súhrnnej sprievodnej a technickej správe.

Prevádzkovateľom zariadenia bude mesto. Všetky obytné jednotky pre dokopy maximálne tridsať klientov budú bezbariérové, s kuchynským kútom, balkónom, bezbariérovou kúpeľňou a predsieňou. „Počíta sa so zabezpečovaním stravy formou výdaja v priestoroch jedálne, alebo samostatne, v obytných miestnostiach objektu,“ píše sa v sprievodnej správe.

Práce by mali trvať viac ako 500 dní, a to do konca roka 2025. Mesto využije na tento projekt dotáciu z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške takmer 3,7 milióna eur. Tú, ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, získalo ešte vlani. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú na úrovni takmer 4,7 milióna eur.

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 má Košický kraj viac ako 782-tisíc obyvateľov, z toho viac ako 124-tisíc je vo veku 65 a viac rokov. Podľa príloh k zmluve v danej oblasti absentuje dostatočná kapacita pobytovej služby vo forme zariadenia pre seniorov a absentuje zariadenie sociálnych služieb poskytujúce zároveň adekvátne služby zdravotnej starostlivosti na základe zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami. V samotnej Spišskej Novej Vsi sa nachádza domov dôchodcov, ten pred dvoma rokmi postihol požiar. Jeho kapacita sa po zničení jedného z podlaží znížila zo 190 na 150 klientov.

(sita)


Ďalšie články