Mesto už zverejnilo rozpočet. Na mestské časti opäť nemyslelo

Mestské zastupiteľstvo Košice Mestské zastupiteľstvo Košice Ilustračné foto: Boris Macko

KOŠICE – Na stránke mesta sa už objavil rozpočet na roky 2024 až 2026. Podstatný je tohtoročný. Znovu v ňom chýba suma 1,4 milióna eur za podielové dane pre mestské časti. Ale nielen to. Magistrát nevyhovel ani požiadavkám finančnej komisie, ktorá zasadala začiatkom apríla.

Podľa mesta predstavujú celkové príjmy rozpočtu 291 369 740 eur, výdavky 289 369 740 eur. Suma finančných prostriedkov pre mestské časti (MČ) je na úrovni 16 574 778 eur. Magistrát zdôraznil, že súčasťou navrhovaného rozpočtu je aj úver vo výške jeden milión eur na realizáciu projektov a vyvolaných investícií v súvislosti s príchodom automobilky Volvo a z dôvodu prípravy projektových dokumentácií na čerpanie eurofondov.

Mesto priznáva, že v navrhovanom rozpočte zatiaľ nie sú dotácie na šport a kultúru, čo požadovala aj finančná komisia. Magistrát ich však plánuje zapracovať v letnom období po avizovanej finančnej kompenzácii od štátu.

Na vyplatení požadovaných 1,4 milióna eur ako podielových daní pre mestské časti sa nič nezmenilo. Naopak, magistrát stále trvá na tom, že mestské časti si za posledné mesiace na úkor mesta prilepšili o takmer 11 miliónov eur – 6,6 milióna eur z Fastcare, zvyšok priniesla zmena štatútu mesta Košice zo začiatku roka. Navyše poukazuje na neochotu starostov.

„Postoj starostov mestských častí, ktorí sú mnohí zároveň poslancami mesta, je pre nás sklamaním. Peniaze, ktoré získali od mesta zmenou štatútu, nám budú chýbať napríklad na opravu ciest a chodníkov. Do súvislých opráv ciest sme pritom plánovali dať približne 12 miliónov eur, takto sme nútení znížiť investície do infraštruktúry približne na 20 percent,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Celkový investičný dlh na cestných komunikáciách v meste pritom presahuje sumu 100 miliónov eur. Primátor avizuje, že niektoré cesty sa bude mesto snažiť opraviť v rámci projektov z eurofondov.

Pri pohľade do tabuľky, kde sú jednotlivé položky, treba skonštatovať, že rozpočet zachraňovali, ako inak, Košičania. V decembri sa zvýšili poplatky za odpad a hlavne dane z nehnuteľností. Kým v roku 2023 zo spomínaných daní mesto získalo 36,7 milióna eur, na tento rok je v pláne vyše 48,6 milióna eur. Rozmenené na drobné, pri pozemkoch vyberie mesto o 900-tisíc eur viac, v prípade bytov sa suma zvýši zo 4,7 milióna na takmer 6,2 milióna eur. Pokiaľ ide o stavby, tam stúpne výber z 29 miliónov na vyše 38,5 milióna eur.

Príjmy z administratívnych poplatkov stúpnu oproti minulému roku z 16 095 912 eur na takmer 19,5 milióna eur. Príjmy za parkovanie majú oproti minulému roku stúpnuť z dvoch na tri milióny. Len pre zaujímavosť, mesto v návrhu rozpočtu deklaruje, že bežné a kapitálové výdavky na chod magistrátu majú byť v tomto roku vo výške takmer 17,6 milióna eur. Minulý rok to bolo 17 316 300 eur.

Podľa predsedníčky Rady starostov a mestskej poslankyne Lenky Kovačevičovej ešte musia návrh rozpočtu prerokovať komisie, mestská rada aj Rada starostov. „Nie sú tam zapracované naše pripomienky, či už ide o podporu mládežníckeho športu, alebo stravovanie pre seniorov. Rovnako aj podielové dane vo výške 1,4 milióna pre mestské časti,“ povedala Kovačevičová pre Košický Štandard.

Mrzí ju, že hoci mal podľa nej primátor dosť času na zmenu rozpočtu, v návrhu nenastali spomínané úpravy. „Rozpočet mohol byť už dávno schválený, požadujeme len malé úpravy. Mnohí podnikatelia už pre dane a poplatky toto mesto preklínajú,“ uzavrela Kovačevičová.


Ďalšie články