Vedúca lekárka Jitka Mačalová: Každý darca patrí medzi elitu spoločnosti

Darovanie krvi. Foto: Michaela Olosová Darovanie krvi. Foto: Michaela Olosová

KOŠICE – Odberné a spracovateľské centrum Národnej transfúznej služby (NTS) v Košiciach bolo poctené Cenou mesta Košice za dlhoročný prínos v oblasti odberu, spracovania, distribúcie a využitia krvi a jej zložiek, ako aj pri poskytovaní bezpečnej hemoterapie pre pacientov miestnych zdravotníckych zariadení. Zaslúžené ocenenie si prevzala vedúca lekárka Jitka Mačalová.

Odberné a spracovateľské centrum NTS SR v Košiciach sa stará nielen o odber krvi, ale aj o zabezpečenie bezpečnej hemoterapie pre pacientov miestnych zdravotníckych zariadení.

S rozsiahlym dopytom po krvných prípravkoch v tejto oblasti, kde sa sústreďujú pacienti nielen z Košického, ale aj Prešovského kraja, a to najmä na oddeleniach s pôsobnosťou bývalého východoslovenského kraja, je práca tohto centra neoceniteľná.

Darovaná krv. Foto: NTS SR

„Túžim, aby denne prišlo aspoň 100 darcov“

Jitka Mačalová, ktorá stojí na čele centra, zdôrazňuje význam darovania krvi a prácu tímu zamestnancov. Jej túžbou je, aby denne prišlo aspoň 100 darcov, no napriek mobilným odberom je ich približne 80. „Ozaj nám je každá kvapka krvi vzácna a drahá, takže my privítame každého človeka, ktorý je zdravý a môže darovať krv a príde takto zachrániť ľudské životy.“

Ocenenie Cenou mesta Košice vnímajú v NTS SR v Košiciach ako veľkú poctu a ocenenie práce ich zamestnancov, ktorí vykonávajú svoju prácu svedomito a s láskou. Ich cieľom je nielen správne a profesionálne spracovať darovanú krv, ale ju aj poskytnúť v správnom čase správnemu pacientovi.

„Som šťastný človek, pretože v mojej práci mám možnosť spoznať elitu spoločnosti. Každý darca patrí medzi elitu spoločnosti, lebo ani jeden človek k nám nemusí prísť natiahnuť ruku a dať nám pol litra krvi. Tí, ktorí sa nato odhodlajú sú nezištní, úžasní a empatickí ľudia a pre mňa je česť, že ich môžem spoznať,“ dodala Jitka Mačalová s tým, že darcom sa snažia vytvoriť príjemné prostredie, aby radi prišli opäť darovať krv.

NTS SR prevádzkuje päť transfúziologických pracovísk

NTS SR momentálne prevádzkuje päť transfúziologických pracovísk, z toho tri spracovateľské centrá a dvanásť odberných centier. Odber krvi sa vykonáva do uzavretého systému vakov v odberných centrách, následne sa prepraví do spracovateľských centier, kde sa krv sterilne rozdelí na jednotlivé zložky a uskladní sa tak, aby bola pripravená na ďalšie využitie.

Darovanie krvi. Foto: NTS SR

NTS v Košiciach odporúča arcibiskup Cyril Vasiľ aj Košičania

Pravidelný darca, Košický arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ uviedol, že s darovaním krvi na NTS v Košiciach začal po príchode na Slovensko.

„Pracovníci NTS pod vedením vedúcej lekárky Jitky Mačalovej dokážu vždy vytvoriť krásnu a príjemnú atmosféru. Kto bol aspoň raz darovať krv na košickej NTS, rád sa tam vracia – jednak preto, že vie, že tým pomáha zachraňovať ľudské životy, ale aj kvôli radostnému a láskavému prístupu zamestnancov. Ľudská krv a ľudská láska – to sú nenahraditeľné a nepredajné zložky ľudského života,” opísal arcibiskup.

Jedným z čerstvých darcov je tiež Košičan Ján, pre ktorého boli krv a ihly obrovským strašiakom. „Pri odberoch mi bolo zle, točila sa mi hlava, no chcel som svoj strach prekonať. Vybral som sa práve do centra NTS. Bol to boj, no jedna milá sestrička sa ma ujala. Bola mi oporou a komunikovala so mnou. Odber sa vďaka jej prístupu skončil úspešne, a to skôr, ako by som začal strachovať. Aktuálne mám úspešných plných 5 odberov, ktoré neľutujem a najkrajší pocit je, že takto môžem pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Preto tým, ktorí ešte váhajú, určite NTS v Košiciach odporúčam.“


Ďalšie články