Ostane 200 seniorov na ulici? Na boj medzi Trnkom a Polačkom doplácajú občania

seniori ubytovanie Košice Osudy seniorov sú v rukách našich politikov. Ilustračné foto: pexels.com

KOŠICE – Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Košiciach predložili návrh na uznesenie, ktorý sa týka dopadov optimalizácie sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a rušenia existujúcich zoznamov žiadateľov o sociálne služby. 

Tento návrh, podaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o meste Košice, predstavuje snahu mestského zastupiteľstva zasiahnuť do procesu optimalizácie služieb, aby minimalizovalo negatívne dopady na občanov vyžadujúcich sociálnu starostlivosť.

Konkrétne ide o osudy takmer 200 rodín, ktoré potrebujú riešiť svoju situáciu umiestnením člena rodiny do zariadenia pre seniorov. 

S návrhom prišla viceprimátorka Lucia Gurbáľová: „Politické rozhodnutie predsedu samosprávneho kraja zrušiť či utlmiť túto službu s nikým nekonzultoval, jeho rozhodnutie spôsobilo, že na stole oddelenia sociálnych vecí mesta Košice pristálo 198 žiadostí o túto službu, ktoré sme my neboli schopní zaradiť do nášho poradovníka.“ Čakacia doba sa v dôsledku tohto rozhodnutia predĺžila. 

Viceprimátorka mesta sa osobne angažovala o stretnutie s predsedom KSK Rastislavom Trnkom: „Žiaľ, pán predseda si na mňa čas nenašiel, aj napriek tomu, že mi sľúbil, že mi dá pred zastupiteľstvom priestor, aby sme mohli prerokovať spoločné témy,“ posťažovala sa Gurbáľová. 

Boj medzi mestom a krajom trvá dlhodobo, čo sa odráža aj na riešení naliehavých problémov, ktoré sa týkajú samotných občanov.

Viceprimátorka s primátorom zisťovali vôľu predsedu rokovať o dopadoch tohto rozhodnutia a následne citovala vedenie kraja, v ktorom odznelo: „koľko rokov potrebuje mesto Košice na to, aby začalo zabezpečovať tie sociálne služby, ktoré mu vyplývajú zo zákona a KSK nebude musieť zachraňovať zo svojho rozpočtu mesto Košice.“ 

Seniori nie sú komunita, ktorá je zaujímavá len pred voľbami

Viceprimátorka neskrývala sklamanie z tejto reakcie, či sklamanie z reakcií niektorých krajských poslancov zastupiteľstva, ktorí podľa jej slov nepodporili ich snahu pomôcť spomínaným rodinám:

„Verím, že pre mnohých z nás nie sú seniori komunita, ktorá je zaujímavá len pred voľbami,“ dodala.

Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Lenka Kovačevičová: „To utlmovanie služieb bude samozrejme trvať niekoľko rokov, pretože tie postele, každý vieme ako sa obsadzujú, že niekto musí zomrieť, čiže nikto nebude ľudí, ktorí tam majú služby zabezpečené, zvážať a nebude ukončovať pobyt v zariadení.“

Podľa nej si kraj plní tie služby, ktoré mu vyplývajú zo zákona a v službách bude pokračovať, teda nebude znižovať kapacity ľudí, i keď sa tieto zariadenia nedajú nafúknuť. Upozornila mesto, aby upriamilo pozornosť na ľudí, ktorí potrebujú pomoc, spomenula 14 nelegálnych osád, bezdomovectvo, aby sa zastupiteľstvo zaujímalo o stovky ľudí, ktorí žijú v „škatuliach“.

Na jej slová reagoval aj primátor, ktorý jej naznačil, aby si prísnejšie naštudovala zákon o sociálnych službách. 

Búrlivá diskusia medzi poslancami

Poslanec Marcel Vrchota prišiel s procedurálnym návrhom: „Podľa toho, ako je zoznam prihlásených, vidím to na nekonečnú debatu bez konkrétneho riešenia, vidím to tak, že ak chce vedenie mesta rokovať s vedením kraja, tak nech rokuje.“

Dal návrh na prerušenie rokovania o tomto bode do ďalšieho zasadnutia s tým, aby dovtedy došlo k stretnutiu predsedov a spomínané rozhodnutie prerokovali. Za návrh hlasovalo devätnásť poslancov, proti boli deviati a hlasovania sa zdržali šiesti z prítomných poslancov. 

Snímok obrazovky o hlasovaní poslancov o návrhu.

Primátor čaká na audienciu u predsedu kraja vyše rok a pol

Primátor neskrýval rozčarovanie a dodal: „Iné župy na Slovensku nerušia tieto služby a je zarážajúce, že KSK tieto služby neruší v Trebišove, Rožňave, v Michalovciach, a ruší len v Košiciach. Ja čakám na audienciu u predsedu samosprávneho kraja viac ako rok a pol. Podstatné je, že 200 ľudí je v poradovníkoch, ktorí sa spoliehali, že v týchto zariadeniach budú, a budú opäť čakať,“ neskrýval frustáciu z tejto situácie.

„Je tu sedemnásť poslancov KSK, čo vám všetko bolo nasľubované, že sa nechcete postaviť za Košičanov?“, opýtal sa nahnevaný primátor a touto otázkou vyvolal ďalšiu búrlivú diskusiu vo veľkej zasadačke magistrátu. 

Kľúčové body návrhu

Návrh na uznesenie obsahoval niekoľko kľúčových bodov, ktoré mali priniesť zmeny v postupe a zabezpečení služieb pre občanov v núdzi:

  1. Upozornenie a požiadavka na zmenu postupu: Mestské zastupiteľstvo žiada písomné upozornenie predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) a jeho poslancov na dopady optimalizácie sociálnych služieb, vrátane okamžitého rušenia zoznamov čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú zriadené KSK.
  2. Zmena postupu pri realizácii optimalizácie: Mestské zastupiteľstvo žiada zmenu postupu pri realizácii optimalizácie sociálnych služieb tak, aby existujúce zoznamy zostali platné a nové žiadosti o poskytovanie služby v zariadeniach pre seniorov už nebudú zapísané od 1. júna 2024. Ďalej žiada, aby realizácia optimalizácie sociálnych služieb nemala negatívne dopady na osoby, ktoré už požiadali o službu pred 1. júnom 2024.
  3. Pozvanie na rokovanie: Mestské zastupiteľstvo chce pozvať poslancov a členov sociálnej a bytovej komisie mestského zastupiteľstva a zároveň poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na rokovanie o dopadoch vykonávanej optimalizácie sociálnych služieb. Cieľom rokovania je zabezpečiť spoluprácu pri realizácii optimalizácie a minimalizovať negatívne dopady na seniorov, ktorí požiadali o sociálnu službu a boli zaradení do zoznamov pred 1. júnom 2024.
  4. Záväzok primátora: Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby prerokoval požiadavky mestského zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Dôvodová správa k návrhu na spoluprácu pri utlmení sociálnych služieb a rušení existujúcich zoznamov žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb podrobne popisuje udalosti, ktoré viedli k tomuto návrhu.

Dňa 5. októbra 2023 dostalo mesto Košice oznámenie od zariadenia VIA LUX o obmedzení poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov. Toto oznámenie viedlo k doručeniu celkovo 198 žiadostí o sociálne služby oddeleniu sociálnych vecí mesta Košice.

Táto udalosť ukázala nedostatočnú komunikáciu a postup KSK pri optimalizácii služieb, čo vyústilo do neistoty a obavy u občanov.

Návrh na uznesenie má za cieľ zabezpečiť transparentný a riadený proces optimalizácie sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji, ktorý minimalizuje negatívne dopady na občanov v núdzi. Mesto v snahe aktívne sa podieľať na ochrane záujmov a práv občanov mesta Košice v oblasti sociálnej starostlivosti na stredajšom zasadnutí nepochodilo.


Ďalšie články