Zastupiteľstvo schválilo upravený rozpočet. Podpíše ho primátor?

Mestské zastupiteľstvo 15. mája 2024 Mestské zastupiteľstvo napokon schválilo poslanecký návrh rozpočtu. Foto: Boris Macko

KOŠICE – Mestské zastupiteľstvo napokon v stredu (15. mája) na mimoriadnom zasadnutí odkleplo rozpočet, v ktorom bolo oproti pôvodnému návrhu niekoľko zmien. V niektorých položkách sa škrtalo, inde sa pridalo. Prijatím rozpočtu tak ukončili obdobie provizória, ktoré trvalo rekordne dlho.

Hoci malo zastupiteľstvo v podstate hladký priebeh, pri predposlednom bode, ktorým bol spomínaný rozpočet sa „zaseklo“ v rozprave a na pozmeňujúcich návrhoch. Hlavne pri tom, ktorý predložil poslanec Roman Matoušek. Ten je zároveň predsedom Finančnej komisie.

Aj kvôli tomu mala rozprava už pomerne búrlivý priebeh. Poslanci dostali „pozmeňovák“ mailom, no primátor Jaroslav Polaček tvrdil, že on a ani vedenie mesta ho nemajú, a preto sa k nemu ani nevie vyjadriť. V dôsledku toho vyhlásil polhodinovú prestávku, aby si pozmeňujúci návrh vedel pozrieť.

„Čo vás motivovalo vytvoriť tento návrh? Keďže mi na mnohých miestach nedáva logiku, napríklad, čo sa týka navýšenia prostriedkov v rozpočte na sociálnu službu, ktorá nespadá do kompetencie mesta. Celý návrh mi príde ako nie celkom v súlade s ekonomickým rozumom. Čo je skutočne zámerom na jeho vytvorenie?“ pýtala sa viceprimátorka Lucia Gurbaľová.

„Nie je to len môj návrh, ale je to aj prienik dvoch klubov a jeho poslancov. Takže táto otázka nie je len na mňa. Boli tam zapracované pripomienky na základe uznesení finančnej komisie, sociálnej komisie, ako aj na základe dohôd medzi klubmi a nezaradenými poslancami,“ odpovedal Matoušek.

V spomínanom návrhu okrem iného išlo aj o sumu 1,4 milióna eur z podielových daní pre mestské časti, ktoré im mesto malo vyplatiť ešte koncom minulého roka, no nestalo sa tak. Navyše sa niektorým poslancom nepozdávalo, že mesto síce navrhlo škrty, no nie vždy v tých oblastiach, kde je dobré šetriť. Napríklad na súvislé opravy chodníkov bola v kolónke pôvodného návrhu nula.

„Rozpočet nie je ideálny. Bol zostavený tak, aby sme zvládli zabezpečenie všetkých zmluvných záväzkov. Urobili sme maximum. Záväzok na kultúru a šport platí a bude riešený prioritne. Verím, že nájde podporu, lebo prešiel na Finančnej komisii, v Rade starostov a Mestskej rade,“ komentoval primátor mestský návrh rozpočtu.

Podotkol, že magistrát v rozpočte pridal aj 500-tisíc eur na odpad kvôli zberným dvorom. „Ľudia sa tam vracajú, chceme zachovať ich prevádzku. Som rád, že nemusíme utlmiť ich prevádzku. Zo zimnej údržby sme odobrali 300-tisíc eur,“ vysvetlil Polaček.

Navyše ho znepokojilo, že poslanecký návrh rozpočtu chce ubrať v položkách, ktoré sú podľa primátora pre mesto dôležité. Poukázal aj na to, že krátenie financií pre mestské podniky a organizácie ich môže ohroziť.

Matoušek reagoval na primátorovu snahu presvedčiť poslancov v rozprave argumentom, že zastupiteľstvo určilo mantinely a v nich sa musí hýbať.

Ani apely a vystúpenia viacerých riaditeľov mestských podnikov a odborných pracovníkov magistrátu poslancov neobmäkčili a schválili pozmenenú verziu rozpočtu, ktorú predložil ich kolega Matoušek. Mesto tak bude hospodáriť so sumou vyše 291 miliónov eur.

Poslanci znížili magistrátu položku určenú na mzdy o 600-tisíc eur, čím sa dostala na úroveň 9,3 milióna eur. Ubrali aj na náhradách PN, odstupnom a rekreačných poukazoch.

Skresali výdaje na opravu dlažby v centre mesta a ubrali zoologickej záhrade aj príspevkovej organizácii mesta K13 – Košické kultúrne centrá.

Ďalšie zníženie sa týka správy a prevádzky športovej infraštruktúry, údržby výpočtovej techniky, právnych služieb, či poistného a propagácie mesta.

Naopak, do rozpočtu zahrnuli spomínaných 1,4 milióna eur z podielových daní pre mestské časti.

Treba dodať, že už tradične najväčší objem financií je určený na školstvo, kde je určených vyše 131,6 milióna eur. Na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov poputuje suma 600-tisíc eur. Dopravný podnik dostane z rozpočtu finančnú injekciu vo výške necelých 34 miliónov eur.

Poslanci tiež primátorovi znížili kompetenciu presúvať finančné prostriedky v rámci rozpočtu, a to do výšky pol milióna eur ročne.

„Myslím si, že žiadne zásadné kapitálové výdavky sme nezasiahli. Všetky projekty, ktoré sa týkajú európskych fondov, sú ponechané. Skôr sme siahali na bežné výdavky,“ povedal pre TASR Roman Matoušek.

Čo sa týka zníženia výdavkov na mzdy, s tým sa podľa neho musí vysporiadať primátor a magistrát.

„Táto položka je taká vážna, že keby som ju začal realizovať tak, ako si predstavujú, môžem byť reálne trestne stíhaný. Niektoré ich návrhy sú za hranicou zákonnosti a treba to analyzovať,“ reagoval primátor.

Podľa neho skupina poslancov ohrozuje fungovanie mesta. Navyše stojí pred dilemou, pretože ak rozpočet nepodpíše, budú ohrozené eurofondy. „Ale ak ho podpíšem, som ohrozený ja,“ dodal. Zatiaľ teda nie je jasné, ako sa rozhodne.

Ak by aj rozpočet nepodpísal, jeho veto môžu poslanci pri hlasovaní prelomiť trojpätinovou väčšinou.

(bm, tasr)

Mestské zastupiteľstvo napokon schválilo poslanecký návrh rozpočtu. Foto: Boris Macko


Ďalšie články