Chodník vedľa frekventovanej cesty chcú vybudovať až v roku 2030. Urýchli to petícia občanov?

ukrajinska ulica peticia Ukrajinskej ulici už roky chýba chodník. Foto: odkazprestarostu.sk

KOŠICE – V stredu 15. mája sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom sa okrem iného riešila aj „Petícia za vybudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici“. 

Petícia, ktorú občania Košíc adresovali magistrátu 3. apríla 2024, vyvoláva otázniky, ako je možné, že už desiatky rokov sa čaká na vybudovanie chodníka. Obsah petície zvýrazňuje neodkladnú potrebu vybudovania alebo dokončenia chodníkov na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Krásna.

Téme sme sa v našej redakcii už venovali a keďže petícia spĺňa všetky formálne náležitosti, zaoberať sa ňou musí aj mesto. 

Súčasný dočasný chodník, ktorý je v havarijnom stave, nevyhovuje bezbariérovým štandardom a nie je jasne určený jeho vlastník či správca. Druhému úseku tejto ulice zasa úplne chýba chodník, hoci je významnou prejazdnou komunikáciou s intenzívnym pohybom chodcov, najmä v blízkosti autobusovej zastávky „Motorest“.

Petícia tiež upozorňuje na nedostatočné parkovacie možnosti a zlý stav zelených pásov, ktoré sa v súčasnosti využívajú ako dočasné parkovacie plochy.

Občania Košíc sa domnievajú, že mesto má povinnosť zabezpečiť vybudovanie chodníkov na Ukrajinskej ulici v súlade so zákonom o obecných zriadeniach. V petícii preto požadujú, aby mestské zastupiteľstvo zaviazalo magistrát k vypracovaniu projektového zámeru a uvoľneniu finančných prostriedkov na realizáciu tohto projektu.

Iniciátor petície Lukáš Kunca sa zúčastnil na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, kde osobne poslancom priblížil obsah petície na vybudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici, ktorú svojím podpisom celkovo podporilo 1 375 občanov mesta Košice.

„Je absolútne nevyhnutné vybudovať chodník pre bezpečnosť občanov a hlavne detí,“ povedal pri podpise petície jeden z obyvateľov Krásnej, pán Marcel. Pani Zuzana podpísala petíciu s dodatkom: „Je neúnosné mať v 21. storočí cestu bez chodníka.“

V podobnom duchu sa vyjadrovali aj ďalší občania, ktorí musia každý deň prechádzať po frekventovanej ceste bez priechodov pre chodcov a chodníkov, chýba však aj dopravné značenie.

„Cesta je spolupráca. Sme občania, ktorí sme súčasťou tejto samosprávy a myslím si, že je dôležité, aby sme poukázovali na to, čo treba zdokonaliť, a čo je treba zlepšiť. To je aj snaha petície,“ priblížil poslancom Kunca. Podľa neho snahou nie je sťažovať sa, ani kritizovať, naopak, ocenil prístup zamestnancov magistrátu. 

Pri spomínanej ulici však ide o problémy, ktoré sa neriešili desiatky rokov. Keďže tento chodník je v pláne mobility až v roku 2040, cieľom petície bolo na to poukázať, aby sa situácia vyriešila čo najskôr, na čo potrebujú projektovú dokumentáciu.

Po Kuncovom predslove ho primátor mesta Jaroslav Polaček opravil, že vraj je táto cesta v pláne v roku 2030. Poslanec a starosta mestskej časti KVP Ladislav Lörinc vyzdvihol spôsob komunikácie petičného výboru, ktorý konštruktívne opísal problém. K nemu sa pripojil aj poslanec a starosta Ťahanoviec Miloš Ihnát, podľa ktorého majú petície význam.

Mesto ale uvádza, že nezačalo konať na základe tejto petície, ale tejto problematike sa venuje už niekoľko rokov ako dlhodobému procesu. Mesto má záujem problém občanov vyriešiť.

Projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Ukrajinská cesta“ je podľa mesta zaradený do zásobníka projektov financovaných z Programu Slovensko pre roky 2021 – 2027, Opatrenie 3.2.3. Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy.

Mesto Košice vo februári 2024 pripravilo podklady pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a oslovilo niekoľko projekčných spoločností. 

Poslanec Vladimír Saxa prišiel s doplňujúcim návrhom, v ktorom okrem bodu, že zastupiteľstvo berie na vedomie predmetnú petíciu doplnil bod, v ktorom žiada zaviazať primátora k vypracovaniu projektovej dokumentácie a vyčleniť na to finančné prostriedky za účelom vybudovania chodníka na Ukrajinskej ulici.

Za jeho doplňujúci návrh hlasovalo 33 poslancov a hlasovania sa zdržali obaja viceprimátori mesta. Následným hlasovaním za pôvodný návrh o tom, že sa petícia berie na vedomie, hlasovali všetci prítomní 35 poslanci. 

Obstarávanie predmetnej projektovanej dokumentácie bude možné až po schválení programového rozpočtu mesta Košice, v rámci ktorého sú plánované prostriedky na túto aktivitu. Návrh rozpočtu je jeden z bodov stretnutia zástupcov mesta, ktorí ho napokon s úpravami aj schválili. Otázne však je, či ho primátor podpíše. Mesto by malo hospodáriť so sumou takmer 291,4 milióna eur.


Ďalšie články