Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Časť hradu Bukovec zničil čas, časť padla za obeť vodnej nádrži

Hrad Bukovec 3 Z hradu veľa neostalo, no v teréne sú stále viditeľné zvyšky múrov. Foto: Boris Macko

KOŠICE – Zrúcanina hradu Bukovec je pozostatkom typicky stredovekého hradu, ktorý spustol už pred niekoľkými storočiami. Napriek tomu sa tam oplatí prísť.

Pozostatky hradu sa nachádzajú nad obcou Bukovec pri vodnej nádrži, ktorá slúži ako zásobáreň pitnej vody. Je to zhruba kilometer severozápadne od dediny pod vrchom Zámčisko. Prvá písomná zbierka o hrade sa datuje do roku 1330. V dobovej listine sa spomína ako majetok synov Štefana Čurku, ktorý patril do vetvy Abovcov. Práve rod Čurko (Csirke) patril medzi najbližšie príbuzenstvo Omodejovcov. Nečudo teda, že synovia spomínaného Štefana Čurku Tomáš a Mikuláš bojovali v bitke pri Rozhanovciach na strane Omodejovcov. Po prehratej bitke preto utiekli do Poľska.

Napriek tomu hrad patril Čurkovcom až do roku 1401, keď sa jeho novým majiteľom spolu s obcami Bukovec a Hýľov stal kráľ Žigmund Luxemburský. Žigmund dal v roku 1427 opevnené sídlo s panstvom Šebastiánovi z Geče. Hrad pravdepodobne zanikol na prelome 15. a 16. storočia.

Napriek prvej dobovej zmienke z roku 1330 možno predpokladať, že hrad bol zrejme starší. Pravdepodobne vznikol ešte v polovici 13. storočia, podľa iných zdrojov dokonca o niekoľko desaťročí skôr. Napokon, aj svojím usporiadaním a pôdorysom zodpovedá typickej hradnej architektúre spomínaného obdobia. Hlavná stavba totiž bola naozaj mohutná veža s rozmermi 15 × 20 metrov, ktorú obklopoval vyše meter hrubý kamenný múr. Murivo veže malo hrúbku približne 2,5 metra. Dodnes jasne viditeľná hradná priekopa je zhruba 20 metrov široká a 10 metrov hlboká.

Žiaľ, severná časť hradu bola odstránená v roku 1973 pri výstavbe cesty popri dnešnej vodnej nádrži. Dodnes sa ale zachovali zvyšky múrov obvodového opevnenia a stále dobre viditeľné základy spomínanej veže. V teréne je jasne rozpoznateľná aj mohutná hradná priekopa. Hlavne v zimných mesiacoch je bonusom výhľad na časť vodnej nádrže a dobre vidno aj hrádzu.


Boris Macko