Parkovanie na Ťahanovciach. Komu a koľko budú občania platiť za parkovanie pred blokom?

Súčasná situácia na Berlínskej ulici. Súčasná situácia s parkovaním na Berlínskej ulici. Foto: redakcia

KOŠICE – Situácia s parkovaním na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach vyvoláva otázniky. Momentálne žije na tomto sídlisku približne 22-tisíc ľudí, pričom nedostatok parkovacích miest sa stal trvalou témou diskusií.

Téme problematického parkovania v Košiciach sme sa už neraz venovali. Tentokrát sme sa pozreli na problém, ktorý vznikol na sídlisku Ťahanovce už v minulosti, ale teraz vyeskaloval do nepríjemnej situácie, na čo zrejme doplatia samotní obyvatelia jednej z ulíc. 

Reč je o legalizácii parkoviska

V roku 2007 až 2008 postavili na Berlínskej ulici čiastočne nelegálnu verejnú parkovaciu plochu so 72 miestami, čo však už v tom čase nepostačovalo na pokrytie potrieb danej lokality. Okrem toho, medzi obytnými blokmi tejto ulice sa nachádzajú ďalšie parkovacie plochy, kde v súčasnosti parkuje približne 300 až 350 vozidiel, čo svedčí o nedostatočnej dostupnosti parkovacích miest.

Spoločnosť Odeko so sídlom v Žiline chcela na tomto území vybudovať hromadnú trojpodlažnú parkovaciu garáž. Tá mala mať kapacitu takmer 900 parkovacích miest. Ostalo však iba pri plánoch. Situácia sa totiž skomplikovala kvôli nedostatočnému súhlasu vlastníkov pozemkov a neexistencii stavebného povolenia. Viedlo to k právnym sporom medzi mestskou časťou a súkromným developerom.

Petícia proti výstavbe

V roku 2020 vyše tisíc obyvateľov sídliska svojím podpisom podporilo petíciu proti výstavbe. Medzičasom sa developerovi podarilo získať cca 12-tisíc metrov štvorcových pôdy. Investícia žilinskej spoločnosti závisela od dohody s magistrátom mesta, nakoľko zvyšné parcely patria mestu.

V tom istom roku firma Odeko žiadala mestskú časť o vypratanie častí parkoviska, ktoré sú vo vlastníctve firmy. Keďže sa tak nestalo, firma sa obrátila na súd. Medzitým mesto podalo žalobu o určenie vlastníckeho práva k časti pozemkov pod spomínaným parkoviskom. 

Foto: wikimedia.sk

Napriek pokusom o dohodu s magistrátom a snahám o legalizáciu stavby, mesto a developer zostali právne v patovej situácii. Kým mesto tvrdilo, že niektoré pozemky patria mestu a nie developerovi, ten naopak namieta, že si zaslúži kompenzáciu za užívanie svojho majetku.

Nedávna dohoda z jesene minulého roka medzi mestskou časťou a vlastníkom pozemkov uvažovala o legalizácii parkoviska a rozdelení parkovacích miest medzi mestskú časť a developera. No podrobnosti o tom, ako a kedy sa to stane, zostávajú nejasné.

Oznam na vchodových dverách obyvateľov Berlínskej ulice. Foto: redakcia

„Na základe dohody o urovnaní uzatvorenej medzi mestskou časťou Košice-sídlisko Ťahanovce a našou spoločnosťou momentálne prebieha proces legalizácie stavby parkoviska,“ priblížil pre našu redakciu Ľubomír Oravec z MPV družstvo (bývalé Odeko).

Podľa jeho slov je predčasné sa vyjadrovať k otázkam užívania parkoviska v budúcnosti: „S vlastníkom parkoviska – mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce – nemáme uzatvorenú žiadnu konkrétnu dohodu a to najmä z dôvodu dlhodobej nečinnosti mesta Košice, ktoré je tiež vlastníkom pozemkov pod parkoviskom a od ktorého mestská časť Košice-sídlisko Ťahanovce očakáva stanovisko.“

Čo na to starosta?

Oslovili sme preto aj samotného starostu sídliska. „S vlastníkom pozemkov väčšej rozlohy územia sme uzavreli písomnú dohodu o urovnaní sporov, kde nám súdnou žalobou hrozilo odstránenie stavieb so 72 parkovacími miestami. Mesto Košice, nakoľko pod našimi stavbami má tiež pozemky, si predbežne nárokuje 24 parkovacích miest, na ktorých bude realizovať svoju vlastnú parkovaciu politiku,“ povedal starosta sídliska Miloš Ihnát.

Starosta to vidí na prenájom miest za odplatu. „Cieľom našej mestskej časti bolo po celý čas od roku 2019 zachrániť parkovanie áut na Berlínskej ulici a vyhnúť sa vážnemu riziku odstránenia, vypratania stavieb, parkovacích plôch – súdnym rozhodnutím. Ešte nás len čakajú rokovania z tzv. Trojdohody: Mesto Košice, naša mestská časť a MPV družstvo,“ doplnil Ihnát.

Magistrát sa (zatiaľ) nevyjadril

Ďalšie kroky, ktoré sa najviac dotknú obyvateľov tejto ulice, umožní až rokovanie po legalizácii parkovacích miest. Obrátili sme teda aj na magistrát, ktorý na naše otázky nereagoval ani po termíne uzávierky.

Komu a koľko?

Napriek komplikovanej situácii s parkoviskom na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach obyvatelia dúfajú, že sa čoskoro nájde udržateľné riešenie. Súčasná dohoda medzi mestskou časťou a developerom naznačuje krok správnym smerom, no detaily budúceho fungovania parkoviska zostávajú zatiaľ nejasné. Ani dnes totiž nevedno, či sa za parkovanie na spomínaných parkovacích plochách bude platiť. A ak áno, tak komu a koľko.


Ďalšie články