Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Most pri Zemplínskej šírave by mal byť po rekonštrukcii sprejazdnený do konca roka

stavenisko Rekonštrukcia bude komplexná a zahŕňa aj nové nosníky, mostný zvršok a sanáciu okolitých oporných múrov (Ilustračné foto). Foto: pixabay.com

MICHALOVCE – Košický samosprávy kraj (KSK) pokračuje v rekonštrukcii mosta cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy v katastri obce Vinné v okrese Michalovce. Most z roku 1966 bol zaradený do stavebno-technického stavu VI zo siedmich stupňov, čo znamená veľmi zlý.

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prác prebehlo už koncom roku 2021, no pre administratívne prekážky a komplikácie v priebehu rekonštrukcie sa termín začiatku prác odďaľoval. Rozpočet projektu je viac ako 420-tisíc eur a most by mal byť sprejazdnený do konca roka. Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková.

„Hneď v úvode nás zabrzdil neschválený povodňový plán, čo malo za následok posun všetkých pôvodne stanovených termínov, rovnako tak získanie stavebného povolenia, ktoré sa nám podarilo získať až koncom apríla 2022. Dúfam a pevne verím, že komplikáciám je nateraz koniec a Zemplínčania onedlho budú môcť prechádzať po ďalšom bezpečnom moste v ich regióne,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Foto: FB: Rasťo Trnka

Najvážnejšie poruchy mosta sa nachádzali na nosnej konštrukcii, na ktorej bol lokálne porušený betón a boli obnažené nosníky typu Vloššák, tiež napadnuté koróziou. Porušená bola aj hydroizolácia mostovky. Na spodnej stavbe sa nachádzali viditeľné stopy po abrázii tečúcou vodou prívodného kanála. Poškodený bol aj úložný prah podpery s rozpadnutým betónom na viacerých miestach.

Aktuálne zhotoviteľ na moste osadil lešenie okolo stredového piliera a opôr. Prebehli búranie pôvodného železobetónového úložného prahu podpery na požadovanú výšku a viazanie výstuže úložného prahu na oporách č. 1 a č. 3.

Po odstránení časti spodnej stavby budú vybudované nové úložné prahy na oporách a medziľahlej podpere. Pôvodné poškodené nosníky typu Vloššák sa nahradia novými, vopred predpätými nosníkmi spolu s novou spriahajúcou doskou. Na moste pribudne nový mostný zvršok vrátane izolačného systému mosta a budú sanované priľahlé oporné múry. Zrekonštruovaná bude aj cesta v dĺžke 20 metrov pred a za mostom.

Na štvorprúdovej ceste II/582, kde sa práce realizujú, je znížená rýchlosť jazdy a doprava presmerovaná na druhú časť tejto komunikácie – v mieste stavebných prác, v dĺžke približne 500 metrov, bez akéhokoľvek zdržania.

(sita)