Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Centrum voľného času oslavuje sedemdesiatku. Sprevádza ho bohatá história

KOŠICE – Úctyhodných sedem desiatok rokov má za sebou Centrum voľného času Košice, ktoré v súčasnosti pomáha zmysluplne využiť čas štyrom tisíckam detí. K okrúhlemu a vysokému veku patria samozrejme oslavy. O nich a aj o samotnom cévečéčku sa pre Košický Štandard rozrozprávala jeho riaditeľka Denisa Drimáková.

Centrum voľného času Košice sídli na Orgovánovej ulici. Jeho ďalšie elokované pracoviská sú na Popradskej, Kórejskej, Charkovskej, Juhoslovanskej, Starozagorskej ulici a na Nižnej Úvrati. „Elokované pracoviská, alebo pobočky, sa líšia ponukou záujmových útvarov s ohľadom na priestorové možnosti,“ uviedla Drimáková.

„Počet detí v pravidelných záujmových útvaroch sa v tomto školskom roku približuje k 4 000. Návštevnosť podujatí, akcií, táborov či planetária sa pohybuje v desiatkach tisícov účastníkov ročne,“ priblížila ďalej. A ktoré aktivity CVČ deti najviac vyhľadávajú? „To závisí od obdobia v roku. V lete tábory, na jeseň sa deti prihlasujú na záujmové aktivity, v decembri pripravujeme mikulášske programy…“

Takto sa Centrum voľného času volalo kedysi. Foto: Centrum voľného času Košice.

Keď Krajskému domu pionierov pribudla lodenica

Na začiatku bol Krajský dom pionierov a mládeže na vtedy Marxovej ulici (dnes Masarykova) a 18 záujmových útvarov. V rokoch 1965 – 1967 to bolo až 71 útvarov. V roku 1975 dostal Dom priestory na Orgovánovej ulici, pioniersky dom v Kysaku a lodenicu. Prvý obvodný dom pionierov a mládeže vznikol v mestskej časti Juh. V roku 1979 schválili výstavbu Domu pionierov a mládeže v Novom Meste na Popradskej ulici.

V školskom roku 1981/1982 prešlo Domom vyše 44-tisíc detí, v roku Nežnej revolúcie 1989 sa názov zmenil na Dom detí a mládeže. O rok nato dokončili výstavbu budovy na Popradskej 86. Ide o výnimočnú stavbu zriadenú výslovne pre mimoškolskú činnosť. Dostala názov Centrum voľného času Domino. V Košiciach v tom čase už fungovalo viacero centier voľného času.

Oslavy sa konajú celý rok, Galavečer bude 20. novembra. Foto: Centrum voľného času Košice.

Majú vlastnú hymnu, autorka loga tu pôsobí dodnes

V roku 2011 sa všetky centrá voľného času zlúčili do organizácie Centrum voľného času Technik a nasledovalo zriadenie elokovaných pracovísk. V roku 2012 vzniklo logo centra na návrh Antónie Bröstlovej, ktorá je tu vychovávateľkou aj dnes. Maskot Centruško prišiel na návrh zamestnancov v roku 2014 a do života ho uviedol spevák a hudobník Tomáš Buranovský.

Pri príležitosti 65. narodenín cévečéčka prvýkrát zaznela jeho hymna. Jej text napísala vtedajšia riaditeľka Alena Mocná, za hudbou a aranžmánom stál Juraj Svoboda. Zaspomínať si na konkrétnych ľudí, ktorí sa do dejín organizácie zapísali najväčšími písmenami, si Denisa Drimáková netrúfne. „Mohla by som na niekoho zabudnúť, alebo niekomu ukrivdiť. Boli to desiatky, ak nie stovky ľudí,“ skonštatovala.

Deti si svoje prvé diela pamätajú roky

„Oslavy prebiehajú sprievodnými akciami počas celého školského roka. Máme už za sebou napríklad Modrý mesiac a Palacinkovú párty. Galavečer prebehne 20. novembra v Dome umenia.“ A aké sú plány, túžby, prípadne tajné sny CVČ na najbližšie roky? „V prvom rade by sme si priali mať všetky budovy technicky opravené a vybavené na túto modernú dobu. Centru prajem do budúcich rokov zapálených a veselých ľudí, ktorí mu doprajú ešte dlhší vek a verím, že deti, ktoré u nás vyrastajú, nimi budú tiež,“ nechala sa počuť Drimáková.

Riaditeľka si do budúcich rokov praje zapálených a veselých ľudí. Foto: Centrum voľného času Košice.

„To, čo dieťa prežije v našom centre, je radosť, pocit úspechu a vnútornej motivácie. Ja som v centre prvýkrát moderovala, niekto zas prvýkrát strieľal, vyrezal si prvého dreveného panáčika, naspieval pieseň alebo vytvoril prvý hlinený hrnček. Pozitívne zážitky formujú našu osobnosť a pamätáme si ich veľmi dlho, ak nie navždy. V tom je kúzlo centra, ktoré ovplyvní každého v niečom inom. Za také poslanie sme vďační,“ pridala vyznanie riaditeľka Centra voľného času Košice Denisa Drimáková.

Foto: Centrum voľného času v Košiciach


Dušan Guman