Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

Košičania, chystáte sa voliť mimo svojho bydliska? Prinášame vám informácie ohľadom volebného preukazu

Voľby budú trochu iné Ilustračné foto: Pixabay

KOŠICE – Voľby prezidenta SR sú naplánované na 23. marca 2024, keď bude prvé kolo. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. apríla 2024.

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

O vydanie preukazu môže občan požiadať osobne, písomne, pomocou splnomocnenca, alebo elektronicky e-mailom najneskôr do 4. marca pre prvé a do 14. marca pre druhé kolo volieb. Osobne si môžu vyzdvihnúť preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. 

Myslite ale na to, že hlasovací preukaz je platný a/ len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a b/ len spolu s občianskym preukazom.

(kosice-city.sk, mk)