Predplatné
Prihlásiť sa
Košický Štandard

UNLP predstavila významnú novinku v odbere krvi novorodencom. Stačí polovica kvapky krvi

krcho-kosice Prevratná novinka v odbere krvi novorodencom pod vedením primára Krcha. Foto: UNLP

KOŠICE – Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach pod vedením primára Petra Krcha predstavilo nový prístup k odberu krvi novorodencom, čím výrazne znižuje ich záťaž a zlepšuje celkovú starostlivosť.

Na Neonatologickom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach došlo pod vedením primára Petra Krcha k významnému pokroku v starostlivosti o novorodencov. Oddelenie zaviedlo novú metodiku merania hladiny bilirubínu z kapilárnej krvi, čo umožňuje výrazne redukovať množstvo odoberanej krvi. „Naším cieľom je odoberať všetkým novorodencom čím menej krvi, pretože jej ešte nemajú dosť vzhľadom na ich hmotnosť,“ hovorí primár Krcho.

Zavedenie tejto inovácie bolo umožnené kúpou špeciálneho prístroja, ktorý dokáže získať to isté množstvo informácií z objemu krvi len 0,03 ml – z polovičky malinkej kvapky. To znamená výrazné zníženie záťaže pre novorodenca a zníženie rizika chudokrvnosti, ktorú môžu spôsobiť časté odbery krvi. Primár Krcho tiež zdôrazňuje rýchlejšie a efektívnejšie vyšetrenie, ktoré prístroj umožňuje. „Výsledky máme zvyčajne do 2 až 3 minút.“

Pri tejto metóde postačuje kapilárny odber krvi, ktorý urobí sestra. Foto: UNLP

Významný prínos tejto metódy spočíva tiež v možnosti rýchlejšie monitorovať zdravotný stav novorodencov, ako aj v lepšom a efektívnejšom vzdelávaní zdravotníckeho personálu. Okrem toho sa znižujú náklady na analýzu krvi, čo je výhodné pre celkové hospodárenie nemocnice.

Oddelenie sa zároveň zameriava na podporu dojčenia materským mliekom a blízkosti matky a dieťaťa, čo je kľúčové pre správny vývoj a rast predčasne narodených detí. MUDr. Krcho zdôrazňuje dôležitosť „živého materského mlieka“, ktoré poskytuje nezastupiteľné látky ochraňujúce novorodencov pred vírusovými infekciami.

Vďaka tejto novinke je možné rýchlejšie monitorovať zdravotný stav novorodencov. Foto: UNLP

Neonatologické oddelenie sa snaží o takú rýchlu stabilizáciu novorodencov, ako je to možné, aby mohli byť čo najskôr prepustení k matkám a prijímať potravu priamo z prsníka. Primár zdôrazňuje význam predpôrodnej prípravy a rýchlej diagnostiky pri predčasne narodených deťoch, aby sa čo najskôr začali ich liečba a starostlivosť o ne. Tieto nové postupy a prístupy na oddelení neonatológie sú dôležitým krokom k zlepšeniu starostlivosti o najmenších pacientov a ich rodiny.


Lenka Dercová