Košický fenomén Železiar oslavuje šesťdesiatku. Sviatok oslávi, samozrejme, tancom

Vystúpenie FS Železiar/ Foto: Folklórny súbor Železiar Vystúpenie FS Železiar/ Foto: Folklórny súbor Železiar

KOŠICE – Od svojho založenia patrí medzi najuznávanejšie súbory na Slovensku a jeho členmi sú ľudia, ktorí majú spoločné jedno – vášeň pre folklór. Folklórny súbor Železiar oslavuje už 60 rokov od svojho vzniku a Košický Štandard preto nazrel do zákulisia tohto Slovenského klenotu.

Od roku 1987 je umeleckým vedúcim a choreografom súboru Vladimír Urban, ktorý, nesporne, dopomohol súboru Železiar na vyššiu úroveň. V roku 2005 vznikol na báze tohto súboru v Košiciach Dom ľudového tanca.

Tento rok oslavuje Železiar úctyhodných 60 rokov od založenia. Svojou výnimočnosťou vyčnieva už roky z radov nielen talentom svojich členov, ale aj bohatými aktivitami, ktoré zahŕňajú festivaly, kurzy ľudového tanca, divadelné predstavenia, výchovné koncerty pre mladých ľudí a mnohé ďalšie.

„Folklór mal svoje tradície a je dobré, ak tieto tradície vieme priniesť na javisko a ukázať ľuďom to, čo už dnes až tak nepoznajú. Vedia niečo z počutia, ale je iné vidieť to na vlastné oči a v origináli,“ uviedol vedúci súboru Železiar Vladimír Urban.

Vystúpenie FS Železiar. Foto: Folklórny súbor Železiar

Dlhodobá práca s talentmi

V rozhovore Vladimír Urban zdôraznil význam dlhodobej práce s talentom členov súboru. „Každý musí mať určité predispozície pre tanec, ale je dôležité tieto talenty aj rozvíjať. Trpezlivá výchova stojí na základe pohybovej prípravy, tanca a hlasovej výchovy.“

Netradičný program

Súbor sa odvážne pohybuje aj mimo tradičného rázu folklóru. Experimentovali s rôznymi štýlmi a žánrami, od moderných hudobných aranžmánov až po netradičné kostýmy.

„Boli roky, keď sme robili program, kde sme priniesli niečo netradičné. Tancovali sme v cvičných úboroch, alebo na modernú hudbu, kedy sme tancovali v rifliach s bielou blúzou. Naposledy sme boli aj v pastelových kostýmoch a program sme robili na báze folklóru, ale v podobe zábavného programu,“ vysvetlil vedúci súboru.

Vystúpenie FS Železiar. Foto: Folklórny súbor Železiar

Dnes musíte mať folklór naštudovaný

Podľa slov Vladimíra Urbana žil prvých desať rokov súbor z toho nadšenia, že existuje. „Ten spôsob tancovania a spevu bol daný vtedajším poznaním. Na javisko prinášali členovia to, čo poznali, pretože niečo poznali zo svojho domova a z prostredia, v ktorom vyrastali. V dnešnej dobe treba veľa folklór študovať, aby ste s ním mohli pracovať.“

Potrebné financie zbierky nepokryjú

Pokiaľ ide o financovanie, Železiar sa musí vyrovnať s reálnymi výzvami. Organizovanie nových programov vyžaduje finančné zdroje na kroje, ozvučenie a ďalšie náklady.

„Rozvoj súboru závisí od toho, koľko peňazí získame a či sa nám podarí získať sponzorov,“ vysvetlil Vlado Urban. Pomocou verejných zbierok a sponzorských príspevkov sa snažia zabezpečiť si potrebné financie, avšak je to málo.

„‚Jednoduché´ inscenovanie tancov a piesní je platformou, aby súbor ďalej žil. Ale v tej dnešnej dobe treba umelecky tvoriť aj niečo nové, čo tu ešte nebolo. To záleží na tých ľuďoch, ktorí sú za to zodpovední, a ktorí budú vedieť vytvoriť niečo originálne, čím ďalej budú pokračovať v tradícií,“ dodal Vlado Urban na záver.

Vystúpenie FS Železiar. Foto: Folklórny súbor Železiar

Zrod súboru Železiar siaha až do roku 1963

Zrod súboru Železiar je úzko spätý s výstavbou hutníckeho kombinátu VSŽ. Mladí nadšenci pre hudbu, spev a tanec sa začali stretávať už od roku 1963 v súbore Mladý budovateľ v Šaci. O rok neskôr vznikol súbor Železiar.

V roku 1967 so vstupom bratov Mészárosovcov začala súborová práca aj s baletnou prípravou, čím súbor predstihol mnohé konkurenčné súbory. Tanečník z Lúčnice Pavol Širák posunul tanečnú zložku súboru na najvyššiu interpretačnú úroveň medzi amatérskymi súbormi v Československu.

Jeho nástupca Jozef Bakšay, ktorý pôsobil ako umelecký vedúci a choreograf v rokoch 1980 až 1985, súbor staval na premyslenej dramaturgii a priblížil súborovú tvorbu autentickým témam a útvarom.

Vystúpenie FS Železiar. Foto: Folklórny súbor Železiar

Oslavný program k 60. výročiu FS Železiar

22. apríla až 22. mája bude v Košiciach výstava fotografií 60 rokov Železiaru v OC Galéria. Ak chcete vidieť spevácko-hudobný program, tak navštívte 3. mája Divadlo Grand Košice, kde sa pod vedením Andrey Rendošovej uskutoční predstavenie s názvom „Na ostatni raz“ o 19:00.

60. výročie oslávi FS Železiar 27. apríla v Margecanoch v podobe predpremiéry nového celovečerného folklórneho programu „Nit takoho prekrasnoho“ o 19:00. Premiéra sa následne uskutoční v Národnom divadle v Košiciach 4. mája o 11:30, 14:30 a 17:00.

Nácvik programu FS Železiar. Foto: Folklórny súbor Železiar

Ďalšie články