Ihnátova výpoveď na polícii. Čo prezradil o spornom prenájme Správy ciest KSK?

Ihnát dôkazy Ihnát išiel na výsluch s kopou písomných dôkazov. Foto: redakcia

KOŠICE – Minulý týždeň, v utorok 30. apríla vzniesla Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinenie týkajúce sa prenájmu techniky Správou ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Za necelých 30 miliónov eur si táto prenajala 73 kusov techniky na obdobie ôsmich rokov.

Na prípad upozornil krajský poslanec Miloš Ihnát. Ešte vo štvrtok 2. mája informoval Košický Štandard o tom, že kvôli spornému prenájmu ide ako svedok vypovedať v pondelok 6. mája. „Mám si so sebou doniesť dôkazy, čo nebude problém,“ povedal Ihnát pre Košický Štandard. Dodal, že za niekoľko mesiacov ich získal dosť.

Na výsluch si ho predvolal vyšetrovateľ NAKA z Humenného, ktorý kvôli tomu prišiel do Košíc. „Vyšetrovateľ ma informoval o tom, že NAKA začala trestné stíhanie vo veci. Zatiaľ nie je obvinená žiadna osoba. Ide o machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Pýtal sa ma na to, ako som sa dopočul o tejto kauze prenajímania techniky. Od cechmajstrov aj na komisii dopravy som vnímal, že SC KSK chce doplniť stav techniky, ktorá údajne chýbala jednotlivým prevádzkam,“ opísal Ihnát začiatok výsluchu.

Upresnil, že bývalý generálny riaditeľ SC KSK Trišč mal predstavu, že prevádzky budú vytvorené odznovu „na zelenej lúke“. „Preto sa cechmajstrov pýtal, čo k tomu potrebujú. Oponovali mu v tom zmysle, že prevádzky už majú a existujú. Že potrebujú len doplniť stav techniky o stroje, ktoré naozaj potrebujú. No nikto z vedenia SC KSK ich nepočúval a urobili po svojom. Uskutočnili prenájom 73 kusov techniky za 30 miliónov eur,“ doplnil Ihnát s tým, že stroje síce do prevádzok prišli, ale…

„Treba povedať, že keď prišla z mojej strany prvá kritika týkajúca sa využívania strojov a na základe podkladov sa ukázalo, že nie sú využívané, tak dali každému cechmajstrovi napomenutie pre porušenie pracovnej disciplíny. Vraj kvôli neuspokojivému plneniu pracovných úloh s následkom možného ukončenia pracovného pomeru. Dôkazy o tom som odovzdal kriminalistovi. Chcel som poukázať na to, že tam boli nepriame tlaky zo strany vedenia SC KSK. Dali tým najavo, že ak to nebude fungovať tak, ako oni chcú, bude zle,“ vysvetlil Ihnát.

„Pritom cechmajstri len poukazovali na to, že techniku naozaj nevedia využiť a nemajú na to zaškolených strojníkov. Napriek tomu od nich chceli, aby bola technika využívaná a mali odovzdávať plány jej využitia. Lenže tie prevádzky ich naozaj v praxi nevedeli využiť,“ tvrdí Ihnát. Ako príklad poukázal na kráčajúci bager. SC KSK platí za jeho nájom cez 8-tisíc eur s DPH za mesiac a bol preukázateľne využívaný na 23 percent.

„Potvrdili to aj krajskí kontrolóri. A ich kontrola dopadla pre SC KSK katastrofálne,“ uviedol Ihnát. Podľa neho je zarážajúce, že predseda KSK Rastislav Trnka na jeho interpeláciu, týkajúcu sa využívania bagra odpísal, že od 4. mája do 31. decembra 2023 sa využíval na 76 percent. „No kontrolóri zistili iný údaj. A to okolo 24 percent,“ upresnil krajský poslanec.

Podľa neho to nie je dostatočné využívanie techniky. „Pri nájme je to okolo 55 – 60 percent, keď sa dá povedať, že je ako – tak využívaná. Vyšetrovateľovi som uviedol aj to, že porovnanie 29 kusov traktorov Valtra s prídavnými zariadeniami je zhruba 5 – tisíc eur s DPH za jeden kus na mesiac. Ak si to vynásobíme za obdobie osem rokov, tak kraj mohol za tú sumu kúpiť 44 nových traktorov Valtra. A boli by majetkom SC KSK. To je na zamyslenie. Ide o šafárenie a nehospodárne nakladanie s verejnými financiami,“ povedal Ihnát.

Poukázal aj na príklad tatrovky, pričom za jej prenájom podľa neho platí SC KSK viac, ako by mala. „Firma Tempus, ktorá ju prenajíma mala na stránke uvedenú sumu tisíc eur mesačne s DPH, no kraj platí 5 – tisíc eur s DPH. Dokonca v správe hlavného kontrolóra je napísané, že zástupca Tempusu sa vyjadril tak, že vraj došlo len k omylu. Pritom ceny ostatných zariadení boli na stránke vymazané, len na tatrovku akosi pozabudli. Takže kraj platí navyše sumu 4 – tisíc a môžeme ju nazvať vata,“ myslí si Ihnát, pričom upozornil na to, že dôkaz o svojom tvrdení odovzdal vyšetrovateľovi.

„Počkáme, ako NAKA vyhodnotí skutočnosti, ktoré som uviedol a podoprel dôkazmi. Uviedol som aj to, že pri zmluve o prenájme za 30 miliónov eur obišli krajské zastupiteľstvo. Zmluvu podpísal priamo pán Trišč. A to na základe Dodatku číslo 4 Zásad o nakladaní s majetkom KSK. Nikto nemohol ani len tušiť, že je to tak zakamuflované. Ani odborník by neprišiel na to, k čomu slúži spomínaný dodatok a že je použiteľný aj na zmluvu o prenájme,“ poukázal Ihnát na zaujímavé praktiky. Podľa neho tým, že obišli krajské zastupiteľstvo, nebola možnosť o zmluve diskutovať s cechmajstrami priamo na zasadnutí. Ihnát Košickému Štandardu potvrdil, že postupne všetkých navštívil.

„Na zasadnutí komisie dopravy sme sa pána Trišča pýtali, prečo podpísal zmluvu o prenájme priamo bez toho, aby prešla zastupiteľstvom. Odpovedal, že právnici mu to odporučili a dokonca trvali na tom, aby to podpísal. Lenže ako vtedajší štatutár SC KSK je za to, čo podpísal plne zodpovedný,“ podotkol Ihnát. Podľa neho to len dokazuje, že zmluva je pre SC KSK nevýhodná. „No a ešte k zmluve. Vyšetrovateľa zaujímalo to, že zmluva spočiatku nemala všeobecné obchodné podmienky. Navyše je nevypovedateľná,“ upozornil Ihnát na ďalšie nástrahy. Dodal, že sa dá ukončiť tým, že by SC KSK neplatila nájom. No tým pádom by prišli na rad 100-percentné sankcie. Na túto skutočnosť Ihnát upozornil aj NAKA.

Otázkou podľa neho je aj to, čo ďalej s technikou po osemročnom nájme. „Po veľkých poukazovaniach poslanca a médií na túto skutočnosť sa stalo to, že za jedno euro by technika ostala SC KSK. Akurát nikto nevie, na základe akého titulu a či sa to vôbec – na základe všetkých legislatívnych kľúčov – možné. Otázkou ostáva, že ak tu pán Trnka ako župan nebude a ani ja ako poslanec, čo s tým urobí nové vedenie KSK,“ vypichol Ihnát ďalšiu nezrovnalosť. Dodal, že by bolo dobré otvoriť zmluvu s Tempusom, prekonzultovať a urobiť všetky možné opatrenia, aby nebola nevýhodná.

„Čiže ak je na nejakej prevádzke päť traktorov Valtra a tri sú nevyužiteľné, tak ich vrátiť späť. Zvyšné dva traktory využívať. Ale tak, aby to bola využiteľnosť 55 – 60 percent za mesiac, nie menej. To je vylievanie peňazí do všetkých riek, ktoré v kraji máme,“ uzavrel Ihnát. Podľa našich informácií už v priebehu niekoľkých týždňov na NAKA vypovedali ako svedkovia aj jednotliví cechmajstri.

Pre úplnosť treba dodať, že Správa ciest susedného Banskobystrického kraja minulý rok tiež obnovovala svoj vozidlový park. Podľa manažérky pre komunikáciu Martiny Strakovej bola výsledkom verejného obstarávanie kúpa 71 kusov techniky za približne sedem miliónov eur bez DPH. Išlo o 18 sypačov, 17 traktorových kosačiek, 17 traktorových bagrov a 19 valníkov do 3,5 tony. Mimochodom, aj v správe Útvaru hlavného kontrolóra KSK sa uvádza, že firma Tempus Trans priznala, že v prípade kúpy tých istých strojov, ktoré boli prenajaté na osem rokov, by bola ich cena 17,7 milióna eur.


Ďalšie články