Obyvatelia Jazera sa sťažujú na čudnú chuť a farbu vody. Musia si kupovať balenú

pitná voda Akú chuť má pitná voda u vás doma? Ilustračné foto: pexels.com

KOŠICE – Obyvatelia Sídliska nad Jazerom v Košiciach sa začali na sociálnej sieti sťažovať na kvalitu pitnej vody. Mnohí z nich tvrdia, že voda má čudnú chuť aj farbu. 

Diskusia medzi obyvateľmi sa rozbehla na fóre, kde si vymieňali skúsenosti a názory na tento problém. „Áno, studená voda – úplne biela, ako mlieko,“ napísala obyvateľka sídliska Žaneta.

Pán Maroš pridal svoj komentár: „Človek si nechá odstáť vodu, aby ten chlór vyprchal… Ale aj tak tá chuť je katastrofa.“

Ďalšie príspevky od obyvateľov potvrdili, že nie sú sami s týmto problémom a niektorí si už radšej kupujú balenú vodu, alebo majú vlastnú filtráciu.

Pani Andrea zo sídliska napísala, že problém s bielou vodou majú aj oni. Jej suseda tiež zdieľala svoje zážitky s nepríjemnou chuťou a farbou vody, pričom upozornila aj na to, že voda môže štípať v očiach.

Názory obyvateľov sú rôzne. Niektorí navrhujú výmenu vodovodného potrubia v paneláku, iní sú presvedčení, že dôvod zmeny pitnej vody je v rekonštrukcii Slaneckej cesty. Problém však viacerí evidujú už niekoľko mesiacov.

V priebehu dňa v diskusii pribúdali komentáre a ľudia si medzi sebou vymieňali vlastné skúsenosti. K diskutujúcim sa pridali aj obyvatelia z Mestskej časti Krásna nad Hornádom, ktorí poukázali na to, že voda vyzerá ako prechlórovaná, ktorá ak dlhšie postojí, má zvláštnu pachuť.

V danej veci sme sa obrátili na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS), kde nám v PR zastúpení spoločnosti odpovedala agentúra PENELOPA: „V mestskej časti Sídlisko nad Jazerom sa ani pred a ani počas rekonštrukcie Slaneckej cesty nerealizovala žiadna zmena v distribúcii vody. Rovnako tak neevidujeme ani podnety od obyvateľov Jazera, že by pitná voda mala zvláštnu chuť,“ odpovedali.

Na svojej webovej stránke spoločnosť uvádza, že pitná voda je pravidelne kontrolovaná v laboratóriách podľa príslušných vykonávacích predpisov. VVS uvádza, že pitná voda spĺňa všetky normy a limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré zabezpečujú, že voda nemá negatívny vplyv na ľudské zdravie.

Kontroly kvality vody vraj vykonávajú podľa programu monitorovania odsúhlaseného miestnymi regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. V prípade opakovaného prekračovania limitov je prevádzkovateľ povinný vykonať nápravné opatrenia.

Podľa informácií zverejnených na stránke VVS je tvrdosť vody v norme a jej hodnota by mala byť medzi 1,1 až 5,0 mmol/l. Povolený limit obsahu dusičnanov v pitnej vode je 50 mg/l a pre železo je to 0,2 mg/l.

Obyvatelia mesta tak majú možnosť v prípade pretrvávajúcich problémov kontaktovať priamo VVS, aby mohol závod v Košiciach danú situáciu riešiť.


Ďalšie články