Kráčame s budúcnosťou: V Košiciach vznikol Vesmírny klaster 

1 V Košiciach vzniká Vesmírny klaster – prvý svojho druhu na východnom Slovensku.

KOŠICE – Vesmírny priemysel je na vzostupe. Aj preto sa zástupcovia súkromného, akademického i verejného sektora rozhodli podporiť túto myšlienku podpisom memoranda o spolupráci, ktorá má do Košíc prilákať vedcov či inžinierov. 

O podrobnostiach informovali na tlačovej konferencii v priestoroch UVP Technicom. Memorandum podpísali zástupcovia Space:Labu, ktorý je súčasťou Slovenskej akadémie vied, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO), Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ide o memorandum o spolupráci, ktorá otvorí dvere špecialistom zo súkromného, verejného sektora a akademickej sféry a ktorá zvýši konkurencieschopnosť samotného regiónu v neprebádanom segmente. 

Cieľom klastra bude efektívne združovať a prepájať zainteresované subjekty vykonávajúce výskum a vývoj, komerčnú alebo popularizačnú činnosť v oblasti vesmírnych technológií, ako aj vytvárať podporný ekosystém pre vznik nových inovatívnych startupov prinášajúcich nové produkty a služby pomocou vesmírnych technológií.

„Priblížime sa k vesmíru a vesmír sa priblíži k nám. Práve takáto platforma spolupráce súkromného sektora, výskumníkov a akademickej pôdy je podľa môjho názoru to najvhodnejšie prostredie, ktoré umožní kreovať nové výskumy, nové zámery, nové myšlienky, nové idey a otvorí nám všetkým spoločný priestor. Ten stav, alebo progres výskumu vesmíru sa dnes posúva do úplne iných rovín. To, čo vieme ponúknuť, je geniálne v niekoľkých rozmeroch,“ povedal na úvod rektor TU Peter Mésároš.

„Ten prvý je to, že vesmír sa stáva priestorom pre expanziu, stáva sa priestorom pre uplatnenia a aplikáciu všetkých poznatkov, ale aj konkrétnych výstupov a riešení, ktoré v rámci aplikovaného výskumu vytvárame. Myslím si, že je to jeden z krokov, aj keď nie taký veľký ako ten Neila Armstronga, ale je to tiež krok, ktorý nás posúva k poznaniu toho vzrušujúceho a toho veľmi potencionálneho priestoru, ktorý je všade okolo a my sme v ňom. Takže za Technickú univerzitu sa veľmi teším, vyjadrujem podporu takejto spolupráci a verím, že sieť, ktorú sme podpisom tohto memoranda vytvorili, nám umožní tieto činnosti realizovať,“ dodal.

Podľa slov Michala Brichtu, riaditeľa priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie (SARIO), je slovenský vesmírny sektor mimoriadne silný. „V rámci agentúry SARIO patrí medzi naše nosné aktivity vo vesmírnej oblasti budovanie ekosystému, čo sa týka vesmírnych kompetencií na Slovensku v rámci regiónu. Popri tom sa aktívne angažujeme v tom, aby zahraničie chápalo tie kompetencie, ktoré na Slovensku sú. Keď o nich rozprávame v zahraničí, tak často používame paralelu troch zdrojov potenciálu,“ vysvetlil.

A ktoré tri to sú? „Prvý zdroj pramení v silnom akademickom prostredí, v silnom výskume, ktorý je v rámci východného Slovenska nesporne najsilnejší, čo sa týka vesmírneho sektora na Slovensku. Druhý druh potenciálu tvoria technologické vesmírne firmy. Tretí zdroj potenciálu je mladý talent, mladí šikovní ľudia, ktorí idú do výskumu, do firiem a takisto si zakladajú aj vlastné startupy.“     

Spoločnosti, ktoré podpísali memorandum o spolupráci, sa zároveň zhodujú na tom, že vytvorenie vesmírneho ekosystému má za úlohu prilákať, respektíve udržať vedcov či inžinierov v Košickom regióne.  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma členstvo v pripravovanom klastri ako príležitosť, čo potvrdil aj prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Michal Gallay. „UPJŠ je relevantný partner so skúsenosťami, ktoré chceme zdieľať. Už pri zárodkoch využívania vesmíru v minulom storočí niektoré naše pracoviská participovali na programe INTERKOZMOS, podieľali sa na výskumnom programe v CERN-e a v posledných rokoch riešili projekty v rámci Programu európskych kooperujúcich štátov s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA PECS). Sme členom európskeho združenia Copernicus Academy, ktoré zastrešuje najmä inštitúcie poskytujúce vzdelávanie založené na vesmírnych technológiách a podporujúce mladé firmy.“

foto: Natália Novotná, DT ITSO SK


Ďalšie články