Na východe pokračujú Dni českej kultúry 2023

jpg Dni českej kultúry 2023

KOŠICE – Od nedele pokračujú Dni českej kultúry 2023. Aký je program už 30. ročníka tohto podujatia? Predstavila nám ho predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takácsová.

„Tridsiaty ročník Dní českej kultúry 2023 je dva mesiace trvajúci festival českej kultúry v Slovenskej republike a je to jediný festival českej kultúry na Slovensku. Každoročne ho organizuje Český spolok v Košiciach, tohto roku spolu s Českým spolkom na Slovensku a opäť spoločne s Českým centrom Bratislava. Tridsiaty ročník predstaví desať koncertov, dvanásť výstav, dve literárne podujatia, jednu prednášku, niekoľko spoločenských podujatí, takže je to celý komplex takého prierezu aktuálnej českej kultúry roku 2023,“ hovorí.

Program je bohatý, potešia sa milovníci hudby, histórie, literatúry a dokonca aj hračiek. Všetko sa začalo túto nedeľu 24. 9. 2023 o 15.00 hod., na kedy bol pripravený koncert Cimbalovej muziky Vojtek z Ostravy v programe nazvanom Svatováclavské posvícení. Táto ľudová slávnosť má už podľa názvu súvis so sviatkom hlavného českého patróna sv. Václava, ktorý je o niekoľko dní neskôr.  

Slávnostná bohoslužba ku cti hlavného českého patróna, svätého Václava, je každoročná súčasť Dní českej kultúry v Košiciach. Tento český svätec, panovník z rodu Přemyslovcov, vládol českej krajine v 10. storočí a je považovaný za zakladateľa a ochrancu českej štátnosti. Za svojho ochrancu ho považuje aj košická česká komunita. Svätováclavská bohoslužba sa bude konať v deň jeho sviatku, ktorý pripadá na štvrtok 28. septembra 2023, o 16.00 hod. v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Tá stojí v parku pri Dóme sv. Alžbety a Košičania ju skôr poznajú ako Michalskú kaplnku.

Výstavu dobových fotografií z archívu Českej tlačovej kancelárie s názvom První společná léta otvoria vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v stredu 27. septembra 2023. Ide o výstavu unikátnych archívnych fotografií Českej tlačovej kancelárie zobrazujúcich atmosféru a osobnosti začiatkov ČSR. Súčasťou vernisáže bude i prezentácia opätovne vydanej knihy spomienok Masarykovej dcéry Alice Dětství a mládí. Tieto memoáre vznikli v päťdesiatych rokoch 20. storočia, keď žila v exile v USA. Opisuje v nich rodinnú výchovu, vzťahy so súrodencami a rodičmi, postavenie rodiny v spoločnosti, politické a spoločenské kauzy a kontroverzie. Jadro spomienok sa vzťahuje na dobu jej dospievania, študentských rokov a zbierania skúseností v zahraničí do začiatku prvej svetovej vojny. Zvláštne miesto v jej srdci mala krajina okolo Martina, kde rodina Masarykovcov trávila často letné prázdniny. Pamäti napísala Alice Masaryková po česky a po prvý raz vyšli v Pittsburghu v roku 1960; druhé vydanie bolo v roku 1994 v Prahe. Súčasné tretie vydanie je doplnené o kritický poznámkový aparát a štúdie, ktoré zachytávajú jednak obdobie, na ktoré Alice Masaryková spomína, a jednak dobu, keď svoju knihu písala. Text je obohatený o spomienky pranetere Charlotty Pocheové Kotíkové a o nový, z veľkej časti doteraz nepublikovaný súbor fotografií. Knihu prídu predstaviť dve dámy – pracovníčka Českej akadémie vied Dr. Dagmar Hájková spolu s Dr. Hanou Zelinovou z Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Akcia bude súčasťou vernisáže Prvé spoločné roky. Ďalšie zaujímavé literárne podujatie bude prezentácia knihy člena Československého komorného dua Pavla Burdycha Maestro z Bardejova, ktorá je o takmer úplne zabudnutom, ale vynikajúcom hudobníkovi a skladateľovi z Bardejova Bélovi Kélerovi. Pavel Burdych ju predstaví vo štvrtok, 26. 10. 2023 v hudobnom salóne Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Až do konca roka nám v Slovenskom technickom múzeu beží výstava Mini Wonders o fenoméne českej hračky, ktorá je vo svete veľkým pojmom a je to stručný prierez jej vývojom od 20. rokov 19. storočia až po súčasnosť. Ďalšou výstavou sú Prvé spoločné roky,“ upozorňuje na zaujímavé podujatia Dagmar Takácsová.

Dagmar Takácsová dáva do pozornosti aj hudobné podujatia. „Veľmi zaujímavý je otvárací koncert vynikajúceho českého klaviristu Matyáša Nováka, ktorý sa uskutoční 3. 10. 2023 v Košiciach vo Východoslovenskej galérii, nasledujúci deň v Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča v Starej Ľubovni a potom ďalší deň v Michalovciach v Zemplínskom kultúrnom centre. Veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční o týždeň neskôr, najprv v Košiciach, potom v Starej Ľubovni a aj v Martine, bude koncert známeho komorného orchestra Kvarteto Martinů s názvom Tři století v české hudbě. Zaujímavá hudobná udalosť bude záverečný koncert Dní českej kultúry v podaní Československého komorného dua, roky pôsobiaceho v zložení český huslista Pavel Burdych a jeho manželka, Slovenka Zuzana Bérešová. Tento koncert bude 24. septembra 2023 v Košiciach a potom o dva dni neskôr aj v Michalovciach.“ Dodáva, že pozornosť si zaslúži tiež vystúpenie Kateřiny Marie Tiché v Dominikánskom kultúrnom centre v Košiciach.

„Okrem košických podujatí máme ešte množstvo ďalších mimo Košíc, či už v Starej Ľubovni, Michalovciach, Trebišove, ale aj v Martine. Rada by som ešte upozornila na jednu výstavu, ktorá je teraz v Starej Ľubovni a neskôr sa presunie do Košíc. Je venovaná téme 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu. Stanica Rádiožurnál bola totiž druhá v Európe, predbehla ju len britská BBC a tohto roku sa oslavuje sto rokov od začiatku rozhlasového vysielania, takže návštevníci uvidia zaujímavú dokumentačnú výstavu fotografií z archívu Československého rozhlasu z Českej tlačovej kancelárie, a tiež z iných zdrojov. Je to ojedinelá príležitosť zoznámiť sa s touto zaujímavou témou,“ hovorí predsedníčka Českého spolku v Košiciach.

„Český spolek v Košicích úpřimně zve čtenáře denníku Standard na všechny programy letošních Dní české kultury 2023. Milovníci české kultury si skutečne mají z čeho vybrat. Velmi se na vás všechny těšíme,“ pozýva na Dni českej kultúry 2023 Dagmar Takácsová.

foto: archív Dagmar Takácsovej


Ďalšie články