Rozpočet je v nedohľadne. Finančná komisia zasadala, mesto mlčí

Mestské zastupiteľstvo Košice Mestské zastupiteľstvo Košice. Ilustračné foto: Boris Macko

KOŠICE – Mesto stále nemá schválený rozpočet na tento rok. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva pred zhruba mesiacom primátor Jaroslav Polaček poukazoval na to, že návrh neprešiel finančnou komisiou. Preto požiadal jej predsedu Romana Matoušeka, aby kvôli rozpočtu zvolal zasadnutie komisie.

K (ne)prijatiu rozpočtu a k postoju mesta, resp. primátora, zaujal Matoušek jasný postoj. „Ako predseda finančnej komisie sa výrazne ohradzujem voči tvrdeniu pána primátora, že finančná komisia a ani ja, ako predseda komisie, nekonáme. Z webu mesta je jasné, že v tomto volebnom období ako jediná komisia zasadala 17-krát. Svedčia o tom aj zverejnené uznesenia,“ povedal Matoušek pre Košický Štandard a doplnil, že len k predchádzajúcemu rozpočtu z roku 2023 zasadala komisia päť, alebo šesťkrát. „K danému materiálu, ktorý bol predložený 12. marca zasadala 6. marca 2023. Členovia komisie sa zhodli, že daný materiál nie je možné predložiť a schváliť tak, ako je. Preto sa ním bude zaoberať ďalej,“ upresnil Matoušek, ktorý je aj mestským poslancom a zástupcom starostu mestskej časti KVP.

„Na základe toho primátor povedal, že sa stiahne ako bod z rokovania. Ale nepovedal to, že ho stiahne aj z vývesnej tabule. Tu ide o zavádzanie pána primátora. Momentálne k 25. aprílu stále nevidím vyvesený návrh rozpočtu. Komisia zasadala k návrhu východísk programového rozpočtu kvôli tomu, lebo nevedela, k akému materiálu sa má vyjadriť,“ podotkol Matoušek.

„Žiadam aj novinárov, nech preukážu, k akému materiálu sa máme ako finančná komisia vyjadrovať. Na zasadnutí, ktoré sa konalo 9. apríla nám bol v textovej časti predložený pozmeňujúci návrh. A to k materiálu, ktorý mal byť predložený k 12. marcu. Jedná sa len o zmenenú textovú časť,“ upresnil Matoušek.

Na základe toho prijala finančná komisia uznesenia, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice. Podľa Matouška boli viackrát spomenuté na rôznych fórach, komisiách, Mestskej rade aj na Rade starostov, kde poslanci žiadali zapracovanie daných položiek do rozpočtu.

„Ide aj o zapracovanie uznesenia, ktoré bolo právoplatne odhlasované aj prelomené veto primátora. Ide o zahrnutie sumy 1,4 milióna eur pre mestské časti, ktoré, domnievam sa, neoprávnene zobral pán primátor. Lebo mestské časti sú zriadené na základe Zákona o meste Košice. Financovanie tam zatiaľ prebiehalo, dovolím si povedať, na základe nejakej bulharskej konštanty. Nikto to nikdy neprepočítaval. Na základe toho sme prišli s myšlienkou spravodlivého rozdelenia financií pre mestské časti a ich podiely z rozpočtu mesta Košice,“ uviedol predseda finančnej komisie.

Podčiarkol, že do praxe ich uviedli na základe vzorca, ktorý počíta s tým, že ak mesto bude dostávať menej podielových daní, menej dostanú aj mestské časti. A naopak. „Nehovorím, že vzorec je dokonalý, ale vytvára základ pre normálne fungovanie financovania mestských častí. Domnievam sa, že aj prokuratúra, ktorá vyjadrila stanovisko k rozhodnutiu pána primátora o nevyplatení podielových daní mestským častiam neskúmala ďalšie uznesenia, ktoré neboli zo strany pána primátora splnené. Skúmala len tú jeho kompetenciu, či má právo presúvať peniaze v danej položke,“ povedal Matoušek s dodatkom, že určite neskúmala uznesenie, ktoré primátor podpísal, v ktorom ho koncom decembra zastupiteľstvo žiada o vyplatenie podielových daní pre mestské časti.

„Na druhej strane sa v apríli 2023 schvaľoval rozpočet, ktorý prešiel jednohlasne. Schválili sa jednotlivé položky pre mestské časti. A tento rozpočet je záväzný tak pre primátora, ako aj pre mestské časti. Tie majú svoj štatút aj IČO, čo znamená, že tvoria rozpočty na základe daných peňazí. Domnievame sa, že primátor neoprávnene zasiahol do prostriedkov mestských častí. Preto sa domáhame ich spätného vyplatenia,“ tlmočil Matoušek stanovisko finančnej komisie.

Zaujal ho iný fakt. „V zlej finančnej situácii nie je mesto povinné vyplatiť dotácie. Napriek tomu tak v minulom roku spravilo namiesto toho, aby poslalo mestským častiam podielové dane. Ak je na tom mesto zle, tak bohužiaľ nie sú dotácie na šport na prvom mieste namiesto toho, čo by sa malo uhrádzať. Dôležitejšie sú v tomto prípade mestské časti,“ argumentuje Matoušek.

Upozornil na to, že kvôli nevyplateniu podielových daní sa KVP dostalo do veľmi vážnej situácie. „S danými finančnými prostriedkami nemalo vykryté svoje výdavky, ktoré muselo nahradiť kontokorentným úverom. Na druhej strane to paradoxne bolo veľké šťastie, ak si uvedomím, ako pán primátor prezentoval celú vec – keď 27. decembra sms-kou oznámil štatutárom, že nepošle podielové dane. Do konca roka ostávali štyri dni. Išlo o zjavne neštandardný postup. Spôsobilo to veľké problémy. Na moju otázku na zasadnutí finančnej komisie, na ktorom som sa primátora spýtal, prečo o nevyplatení podielových daní neinformoval skôr, odpovedal, že už poslal ženy domov umývať okná. Je to aj na nahrávke,“ priblížil predseda finančnej komisie.

„Celý chaos je jednoznačne výsledkom zlého manažmentu tohto vedenia mesta. Ak sa pozriem na to, ako pracujú so „starým“ rozpočtom, na základe toho, že neakceptujú rovnocennosť zastupiteľstva, pričom zákon o obecnom zriadení jednoznačne hovorí, že primátor a zastupiteľstvo sú si rovné,“ uzavrel Matoušek s tým, že podľa neho primátor vystupuje ako samozvaný kráľ mesta Košice, neakceptuje rozhodnutia a neplní uznesenia mestského zastupiteľstva.

O prípadných rokovaniach týkajúcich sa rozpočtu mesta zatiaľ nevie nič bližšie ani predsedníčka druhého najsilnejšieho poslaneckého klubu, Rady starostov a starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. „Viem o zasadnutí a výstupoch z finančnej komisie. Inak nie sú žiadne informácie, jednania. Zatiaľ akési vákuum a ticho okolo rozpočtu. Ani nevieme, či bude mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, alebo sa rozpočet dostane až na riadne, ktoré má byť v júni,“ komentovala vývoj Kovačevičová.

Len pre zaujímavosť, finančná komisia prijala na svojom zasadnutí 9. apríla 2024 uznesenia, v ktorých okrem doplatenia podielových daní pre mestské časti za minulý rok vo výške 1,4 milióna eur, žiada primátora o zapracovanie a navýšenie sumy na podporu mládežníckeho športu vo výške 120-tisíc eur, na terénnu-opatrovateľskú službu 500-tisíc eur, či na stravovanie dôchodcov vo výške 135-tisíc eur. Zároveň navrhla zvýšenie vstupného v Zoologickej záhrade Košice o 25 percent.

O stanovisko sme požiadali aj magistrát, no do uzávierky sme ho nedostali. Ak ho mesto poskytne, uverejníme ho.


Ďalšie články